Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a prováděcí vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Maturitní obory:

Denní studium:
36-47-M/01 Stavebnictví - pozemní stavitelství a architektura

                                           - pozemní stavitelství

 

Učební obory:

Denní studium:
36-64-H/01 Tesař

33-56-H/01 Truhlář

36-67-H/01 Zedník a obkladač

23-51-H/01 Zámečník a strojní mechanik

 

Uchazeči  jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru. Kritériem výběru vhodného uchazeče je zdravotní způsobilost a zájem o obor.

 

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia: 16. červen 2017

 

________________________________________________________________________________

Přijímání žáků pro uchazeče o studium učebního oboru s talentovou zkouškou

 

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Obor: 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník

Přijímací řízení bude probíhat v souladu s vyhláškami č. 671/2004 Sb., č. 422/2006 Sb., č. 394/2008 Sb. a č. 86/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 472/2011 Sb.

 

Termín podání přihlášek: do 28. srpna 2017

Termín talentové zkoušky: bude upřesněn v pozvánce

                                           

Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku
potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru.

 

Uchazeč na základě přihlášky bude pozván na talentovou zkoušku.

 

Podmínky přijímacího řízení:

Úspěšně vykonaná talentová zkouška.

 

Talentová zkouška:

V souladu s § 60, odstavcem 4, zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 3 vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a zákona č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji kriteria pro přijímací řízení. 

 

Skladba talentové zkoušky:

Talentová zkouška se skládá z kresby jednoduchého zátiší (časový limit cca 90 minut) a modelování (cca 60 minut).

Kresba tužkou podle předlohy prověří schopnost převést odpozorovanou skutečnost do dvourozměrné plochy obrazu.

Modelování na zadané téma zjistí výtvarnou představivost uchazeče.

Bodové hodnocení talentové zkoušky:

 

Kresba

  • Umístění do formátu
  • Zachování správného poměru tvarů
  • Prostorovost


5 bodů
10 bodů
5 bodů


Modelování

  • Kreativita
  • Práce s hmotou


5 bodů
5 bodů

 

Maximální počet bodů 30. Minimální počet bodů k úspěšnému absolvování talentové zkoušky je 15 bodů. Přijímáni budou uchazeči s vyšším počtem bodů.

Základním kritériem pro přijetí uchazeče je však především jeho zájem o získání vzdělání v tomto oboru.

 

________________________________________________________________________________