Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Výsledky talentové zkoušky

Výsledky talentové zkoušky

 

Dne 28.6.2017 proběhla talentová zkouška
oboru vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř:

Registrační číslo uchazeče Počet bodů Závěr
72 23 b. přijat / přijata
73 0 b. nepřijat / nepřijata

 

Vyvěšeno:  29.6.2017
Sejmuto:    12.7.2017

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je
10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší.

§ 60g zák. 561/2004 Sb. (školský zákon):

„(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 (7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.“


Se zápisovým lístkem odevzdejte i vyplněný osobní dotazník žáka.
Žák je při nástupu povinen předložit poslední ročníkové vysvědčení ze základní školy.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Dne 26.4.2017 proběhla talentová zkouška
oboru vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř:

Registrační číslo uchazeče Počet bodů Závěr
9 25 b. přijat / přijata
50 15 b. přijat / přijata
62 26 b.

přijat / přijata

Vyvěšeno:  27.4.2017
Sejmuto:    12.5.2017

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je
10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší.

§ 60g zák. 561/2004 Sb. (školský zákon):

„(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 (7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.“


Se zápisovým lístkem odevzdejte i vyplněný osobní dotazník žáka.
Žák je při nástupu povinen předložit poslední ročníkové vysvědčení ze základní školy.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dne 11.1.2017 proběhla talentová zkouška
oboru vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř:

 

Registrační číslo uchazeče Počet bodů Závěr
1 23 b. přijat / přijata
2 21 b. přijat / přijata
3 20 b. přijat / přijata
4 19 b. přijat / přijata
5 0 b. nepřijat / nepřijata

 

Vyvěšeno: 12.1.2017
Sejmuto:    26.1.2017

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je
10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší.

§ 60g zák. 561/2004 Sb. (školský zákon):

„(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 (7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.“


Se zápisovým lístkem odevzdejte i vyplněný osobní dotazník žáka.
Žák je při nástupu povinen předložit poslední ročníkové vysvědčení ze základní školy.

Pro zájemce o studium učebního oboru 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř připomínáme blížící se termín uzávěrky podání přihlášek ke studiu oboru s talentovou zkouškou.

http://www.spsstavebni.cz/prijimaci-rizeni

2012-06-06 pluh + ZZ 2012 001.JPG

Fulltextové vyhledávání

 20170822_091005.jpg

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

25.11.2017 9-12h