Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Aktuality

Aktuality


 

INFORMACE K VÝUCE A UBYTOVÁNÍ OD 26.4.2021

INFORMACE K VÝUCE

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

dle nařízení MŠMT - 6329/2021-17 se s platností od 26.dubna 2021 obnovuje částečný provoz výuky na středních školách. Od pondělí 26. dubna 2021 bude na naší škole zahájena výuka odborného výcviku všech tříd učebních oborů a maturitního oboru Operátor a programátor CNC dřevařské výroby dle platného rozvrhu hodin. Dále budou pokračovat konzultace pro pozvané skupiny žáků dle pokynů vyučujících.

Žáci se budou při příchodu do školy testovat, povinné zůstávají roušky.

Žáci si mohou přihlásit stravování a je zajištěno ubytování na domově mládeže.

Pro případné dotazy kontaktujte Mgr. Renatu Petružálkovou na tel. 702 286 660, petruzalkova@spsstavebni.cz.

Těšíme se na vás!

 

INFORMACE K UBYTOVÁNÍ

Vážení ubytovaní žáci,

dle nařízení MŠMT - 6329/2021-17 se s platností od 26.dubna 2021 obnovuje částečný provoz výuky na středních školách. V souvislosti s možností realizace praktického vyučování a individuálních a skupinových konzultací pro vybrané žáky vás informuje o možnosti ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně.

Ubytovaní žáci musí mít negativní test ne starší 48 hodin, nebo potvrzení o prodělání COVIDU v posledních 90 dnech.

Roušky jsou povinné.

Pokud žák nepředloží s příjezdem na domov mládeže jeden z uvedených způsobů prokázání zdravotního stavu, bude testován. V případě, že test bude pozitivní, budou kontaktováni zákonní zástupci žáka se sdělením pokynů dalšího postupu.

Pro případné dotazy kontaktujte vedoucího domova mládeže pana Romana Kopáčka nebo příslušné vychovatele jednotlivých skupin.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.Informace k ubytování platné od 19.4.2021

Informace k ubytování platné od 19.4.2021

Vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině poskytujeme uvedeným žákům ubytování v domově mládeže, a to od pondělí 19.4.2021.

Podmínky ubytování:

  • Ubytovaný se prokáže negativním AG, PCR testem ne starším 48 hodin;
  • Ubytovaný se prokáže čestným prohlášením o splnění ochranné doby po prodělání onemocnění COVID 19, který prodělal v předchozích 90 dnech /čestné prohlášení může vyplnit na místě/;
  • Ubytovaný je očkován dvěma vakcínami, kdy od 2. očkování uplynula lhůta 14 dní.

V případě, že ani jedno z předchozího nemůže ubytovaný předložit, bude testován na domově mládeže, kdy se bude řídit pokyny vychovatele.

Pokud se ubytovaný odmítne testovat, musí domov mládeže opustit.

Pro ubytované platí včasné objednání stravy.

Úhrada za ubytování a stravu:

Ubytovaný uhradí pouze dny, kdy bude ubytovaný a odebranou stravu.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školyInformace o zpracování osobních údajů - testování COVID-19

Vážení,

rádi bychom vás informovali, na základě čeho se testování provádí, s jakými osobní údaji při tom budeme zacházet, za jakým účelem, kdo vše může mít k údajům přístup a jak bude s osobními údaji dále naloženo.

Informace naleznete v příloze:

GDPR Covid zaměstnanci

GDPR Covid žáciPOSTUPNÝ NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

rádi bychom vás informovali, že se blíží postupný návrat žáků do škol. Prezenční výuka se bude zpočátku týkat pravděpodobně jen některých skupin žáků. Zatím v týdnu od 12.4.2021 se v organizaci výuky nic nemění. Pokračují pouze individuální konzultace s pedagogy a komisionální zkoušky. Jakmile budeme vědět více k provozu školy od 19.4.2021 z MŠMT, budeme vás informovat včas prostřednictvím Edookitu. O průběhu testování žáků vás budeme včas informovat.

Těšíme se na vás.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školyPrůběh výuky

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

je již více než jisté, že návrat do školy nám v nejbližší době nebude umožněn. Je nám celé situace líto, ale nemusím zdůrazňovat, že za okolnosti epidemie nikdo nemůže. Nezbývá než najít cestu, jak se s online výukou vypořádat. Navštívila jsem s paní zástupkyní v rámci hospitací několik vyučovacích hodin a musím konstatovat, že učitelé vedou výuku kvalitně, a i žáci spolupracují a snaží se. Obě strany to mají velmi těžké a žáky i učitele velmi obdivuji. Rozumím tomu, že vás tento způsob výuky již nebaví a jistě se mohou objevit i úvahy o tom, zda vás baví studovaný obor, zejména u vás, žáků prvních ročníků. Chtěla bych vás ujistit, že již nyní přemýšlíme, jak vám výuku vynahradit nebo alespoň tu část, která nyní nemůže být realizována ani formou online. Musíme však počkat na ustanovení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. O dalším postupu vás budeme informovat průběžně, jak již konáme v systému Edookit.

Vydržte, nic nevzdávejte, vir bude zlikvidován a my si společně užijeme nejen výuku, ale i mimoškolní akce.

Mějte na paměti, že vámi studované obory jsou perspektivní z hlediska profesního uplatnění.

Opatrujte se a za celý pedagogický sbor vzkazuji, že se na vás moc těšíme. 

Za tým pedagogů Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školyPLATBA ZA UBYTOVÁNÍ V DM

Vážení rodiče ubytovaných žáků,

vzhledem k tomu, že zatím nelze odhadnout, kdy bude návrat žáků středních škol zpět do výuky, ukončete platbu za ubytování a stravu. O zahájení výuky vás budeme včas informovat. Pokud byste platbu neukončili, peníze vám budou vráceny zpět na účet po konečném vyúčtování v červenci 2021. 

Předem děkuji za pochopení. Pro případné dotazy volejte tel. 702 286 660.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy 

 
Fulltextové vyhledávání

 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ZDE