Česky English Ukrainian
Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Domov mládeže

Domov mládeže


 

 

Kroužky DM


FLORBAL

PONDĚLÍ, ČTVRTEK 19:30 - 21:00
SÁLOVÝ FOTBAL ÚTERÝ 19:30 - 21:00
STOLNÍ TENIS DLE DOHODY  
STŘELECKÝ KROUŽEK DLE DOHODY  
NOHEJBAL, BADMINTON, BASKETBAL,VOLEJBAL STŘEDA 19:30 - 21:00
POSILOVNA NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

 

DM LÉTO.jpg


 

Roman Kopáček, vedoucí domova mládeže SPŠ stavební Pardubice

   
MOBILNÍ TELEFON +420 702 286 664
e - mail skola@spsstavebni.cz
 

kopacek@spsstavebni.cz

 Přihláška k ubytování

Řád domova mládeže

Informace - strava v DM

 Informace k ubytování v DM

Úhrada za ubytování v DM

 

Podmínky přijetí k ubytování v Domově mládeže

při Střední průmyslové škole stavební Pardubice

pro školní rok 2024-2025

Přijetí k ubytování na domov mládeže pro školní rok 2024/2025

ZDE

Střední průmyslová škola stavební Pardubice zastoupená ředitelkou školy Mgr. Renatou Petružálkovou v souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních v platném znění a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

vyhlašuje

 

přijímací řízení k ubytování na domově mládeže /dále jen „DM“/ při Střední průmyslové škole stavební Pardubice

 

Termín podání přihlášek pro uchazeče o ubytování do 31. květen 2024

Podmínky přijetí k ubytování:

 

k ubytování na DM může být přijat pouze žák střední školy v denní formě vzdělávání;

  • přijetí do DM není nárokové, o přijetí rozhoduje ředitelka školy;
  • žáci Střední průmyslové školy stavební Pardubice (dále jen „SŠ“) získávají ubytování s přijetím ke studiu ke vzdělávání na základě podané přihlášky k ubytování; v případě vyššího počtu přihlášek nad rámec kapacity počtu ubytovaných se přijetí řídí aktuálními kritérii k přijetí;
  • žáci jiných středních škol jsou přijímáni do naplnění kapacity DM na základě kritérií

pro daný školní rok zveřejněných na webových stránkách školy;

  • uchazeči jsou přijímání na základě žádosti, a to vždy na jeden školní rok;
  • uchazeč je povinen podat přihlášku k ubytování se všemi náležitostmi v daném termínu.

Kapacita ubytování: 95

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

   Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny od 25. června 2024 na webu školy a ve vitríně školy.

 

 

Kritéria ke stažení ZDE