Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a prováděcí vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. 

 

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Kritéria přijímání žáků

pro uchazeče o studium učebního oboru

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Uchazeči o maturitní a učební obor ve 3.kole jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru.

 

Obory:

36-47-M/01 Stavebnictví - Pozemní stavitelství

36-47-M/01 Stavebnictví - Pozemní stavitelství a architektura

36-64-H/01 Tesař                                                 (3 volná místa)

36-67-H/01 Zedník a obkladač                            (1 volné místo)

 

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia:  31. srpen 2018

 

Kritériem výběru uchazečů ke studiu v  přijímacím řízení bude posouzení vhodných schopností, vědomostí, zdravotní způsobilosti a zájem uchazeče o vybraný obor.

Počet přijímaných žáků: do naplnění kapacity

 

 

____________________________________________

Kritéria přijímání žáků

pro uchazeče o studium učebního oboru

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Uchazeči o maturitní obor v 2.kole jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru.

 

Obory:

Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví - Pozemní stavitelství

Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví - Pozemní stavitelství a architektura

 

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia:  31. květen 2018

 

Kritériem výběru uchazečů ke studiu v  přijímacím řízení bude posouzení vhodných schopností, vědomostí, zdravotní způsobilosti a zájem uchazeče o vybraný obor.

Počet přijímaných žáků: do naplnění kapacity

 

_______________________________________

 

 Kritéria přijímání žáků

pro uchazeče o studium učebního oboru

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Uchazeči o učební obor s výučním listem jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru.

 

Obory:

36-64-H/01 Tesař

33-56-H/01 Truhlář

36-67-H/01 Zedník a obkladač

23-51-H/01 Zámečník a strojní mechanik

 

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia:  18. květen 2018

 

Kritériem výběru uchazečů ke studiu v  přijímacím řízení bude posouzení vhodných schopností, vědomostí, zdravotní způsobilosti a zájem uchazeče o vybraný obor.

Počet přijímaných žáků: do naplnění kapacity

 

_______________________________________

Kritéria přijímání žáků

pro uchazeče o studium učebního oboru s talentovou zkouškou

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Obor: 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník20170925_104151.jpg

 

Uchazeči o učební obor s výučním listem s talentovou zkouškou jsou přijímáni na základě talentové zkoušky. Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru. Na základě podané přihlášky bude uchazeč pozván na talentovou zkoušku.

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia s talentovou zkouškou:  1. březen 2018
 

Termín talentové zkoušky:   21. březen 2018 v 7,45h
Náhradní termín talentové zkoušky:   28. březen 2018 v 7,45h

 

Skladba talentové zkoušky:

Talentová zkouška se skládá z kresby jednoduchého zátiší (časový limit cca 90 minut) a modelování (cca 60 minut).

Kresba tužkou podle předlohy prověří schopnost převést odpozorovanou skutečnost do dvourozměrné plochy obrazu.

Modelování na zadané téma zjistí výtvarnou představivost uchazeče.

 

Bodové hodnocení talentové zkoušky:

Kresba             
Umístění do formátu           5 bodů
Zachování správného poměru tvarů        10 bodů
Prostorovost                          5 bodů
Modelování
Kreativita          5 bodů
Práce s hmotou            5 bodů

 

       

Maximální počet bodů 30. Minimální počet bodů k úspěšnému absolvování talentové zkoušky je 15 bodů. Přijímáni budou uchazeči s vyšším počtem bodů.

 

Obor vzdělání bude otevřen při minimálním počtu 7 uchazečů.

Počet přijímaných žáků: 14

_______________________________________

 

Kritéria přijímání žáků

pro uchazeče o studium maturitního oboru v denní formě vzdělávání

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví - Pozemní stavitelství

Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví - Pozemní stavitelství a architektura

Obor: 36-45-M/01 Technická zařízení budov

Obor: 33-41-L/01 Technik dřevařské a nábytkářské výroby

Obor: 36-44-L/51 Stavební výroba - nástavba (2r.)

IMG_20171002_112102.jpg

 

Uchazeči o studium maturitního oboru jsou přijímáni na základě jednotné přijímací zkoušky. Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru. Na základě podané přihláky bude uchazeč pozván jednotnou přijímací zkoušku.

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia:  1. březen 2018

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky:   1. termín 12. dubna 2018
                                                                 Náhradní termín:
10. května 2018

                                                                 2. termín 16. dubna 2018
                                                                 Náhradní termín: 11. května 2018

 

Ostatní kritéria:

Další body může žák získat dosažením prospěchu v předmětech:

  výborně chvalitebně dobře
Český jazyk   4 body
3 body
2 body
Matematika 4 body
3 body 2 body
 
Účast v sportovních, dovednostních a znalostních soutěžích      6 bodů
Žák může získat celkem
114 bodů

                                              

Minimální počet bodů k přijetí: 20. Z toho musí získat alespoň 20 bodů ze součtu bodového hodnocení testu z matematiky a testu z českého jazyka pořádaného v rámci zákonného přijímacího řízení.

V případě vyššího počtu uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení než je kapacita oboru (Stavebnictví 60 žáků, Technická zařízení budov 30 žáků, Technik dřevařské a nábytkářské výroby 30 žáků), rozhoduje pořadí dle počtu získaných bodů.

Pro náhradní termín 1.kola přijímacího řízení budou ponechána 2 místa.

V II. a dalších kolech přijímacího řízení se nekonají testy z matematiky ani z českého jazyka. Přijat bude uchazeč, který odevzdá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu. Kritérium výběru pro přijetí bude zájem uchazeče o obor. V případě vyššího počtu uchazečů, kteří odevzdají přihlášku v II. a dalších kolech rozhodne pořadí dle počtu získaných bodů. Body se přidělují dle následující tabulky:

  výborně   chvalitebně       dobře
Český jazyk    4 body 3 body       2 body
Matematika  4 body 
3 body       2 body
Účast v sportovních, dovednostních a znalostních soutěžích 6 bodů

                                                

_______________________________________

 

Kritéria přijímání žáků

pro uchazeče o studium učebních oborů v denní formě vzdělávání

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 20170925_111011.jpg

 

Uchazeči o učební obor s výučním listem jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru.

 

Obory:

36-64-H/01 Tesař

33-56-H/01 Truhlář

36-67-H/01 Zedník a obkladač

39-41-H/01 Malíř, lakýrník a tapetář

23-51-H/01 Zámečník a strojní mechanik

36-67-H/02 Kamnář a stavitel krbů

36-69-H/01 Pokrývač

36-66-H/01 Montér suchých staveb

36-51-E/01 Dlaždičské práce

 

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia:  1. březen 2018

 

Kritériem výběru uchazečů ke studiu v  přijímacím řízení bude posouzení vhodných schopností, vědomostí, zdravotní způsobilosti a zájem uchazeče o vybraný obor.

Počet přijímaných žáků: do naplnění kapacity

_________

  

Kritéria přijímání žáků

pro uchazeče o studium maturitního oboru v kombinované formě vzdělávání

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Termín podání přihlášek pro žáky kombinovaného studia: 1. březen 2018

Při nenaplnění kapacity do 30. 6. 2018

 

Přijímací zkoušky se nekonají. Žáci jsou přijímání na základě vyplněné přihlášky potvrzené lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru.

Počet přijímaných žáků: 30

 

__________________________________________________

 

Kritéria přijímání žáků

pro uchazeče o studium učebního oboru s talentovou zkouškou

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Obor: 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník20170925_104151.jpg

 

Uchazeči o učební obor s výučním listem s talentovou zkouškou jsou přijímáni na základě talentové zkoušky. Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru. Na základě podané přihlášky bude uchazeč pozván na talentovou zkoušku.

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia s talentovou zkouškou:  30. listopad 2017
 

Termín talentové zkoušky: 10. leden 2018 v 7,45h
Náhradní termín talentové zkoušky: 17. leden 2018 v 7,45h

 

Skladba talentové zkoušky:

Talentová zkouška se skládá z kresby jednoduchého zátiší (časový limit cca 90 minut) a modelování (cca 60 minut).

Kresba tužkou podle předlohy prověří schopnost převést odpozorovanou skutečnost do dvourozměrné plochy obrazu.

Modelování na zadané téma zjistí výtvarnou představivost uchazeče.

 

Bodové hodnocení talentové zkoušky:

Kresba             
Umístění do formátu           5 bodů
Zachování správného poměru tvarů        10 bodů
Prostorovost                          5 bodů
Modelování
Kreativita          5 bodů
Práce s hmotou            5 bodů

 

       

Maximální počet bodů 30. Minimální počet bodů k úspěšnému absolvování talentové zkoušky je 15 bodů. Přijímáni budou uchazeči s vyšším počtem bodů.

 

Obor vzdělání bude otevřen při minimálním počtu 7 uchazečů.

Počet přijímaných žáků: 14

______________________________________