Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

Maturitní obory:

Denní studium:

Informace - přijímání do oborů s maturitní zkouškou v denní formě

36 – 47 – M/01 Stavebnictví:

ŠVP Pozemní stavitelství a architektura - 6 volných míst
ŠVP Pozemní stavitelství a CAD/BIM projektování - 6 volných míst

Celkem 12 volných míst

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia: 31. srpna 2019

 

______________________________

 

Učební obory:

Denní studium:

36-64-H/01 Tesař a konstruktér střech - 7 volných míst

36-67-H/01 Zedník, obkladač a sádrokartonář - 2 volná místa

Uchazeči  jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru. Kritériem výběru vhodného uchazeče je zdravotní způsobilost a zájem o obor.

 Informace - přijímání do učebních oborů v denní formě

 

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia: 31. srpna 2019

 

_________________________________________________________

 

UČEBNÍ OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 

Informace k průběhu talentové zkoušky, kritéria 4.kolo do 31.8.2019

 

82 – 51 – H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř - 2 volná místa 

 

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia: 31. srpna 2019

přihláška obor s talentovou zkouškou

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Č.j.SPŠS/186/2019

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 60 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 353/2016 Sb.,  o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. 

  

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů