Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací řízení 2020/2021

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Učební obor s talentovou zkouškou v denní formě vzdělávání

 

Náležitosti přihlášky:

  • přihláška musí obsahovat povinné údaje, musí být podepsána v souladu s platnou legislativou a opatřena lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti ke studiu;
  • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami musí přiložit platné doporučení školského poradenského zařízení k uzpůsobení podmínky přijímacích zkoušek.

Kritéria přijetí:

  • splnění povinné školní docházky nebo ukončení základního vzdělávání;
  • zdravotní způsobilost ke studiu vybraného oboru vzdělání
  • úspěšné vykonání talentových zkoušek.

 

Termín podání přihlášek
pro žáky denního studia s talentovou zkouškou:  30. listopad 2019

 

Termín talentové zkoušky:

1. termín - 8. leden 2020 v 7,45h
Náhradní termín talentové zkoušky: 15. leden 2020 v 7,45h

 

82 – 51 – H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Počet přijímaných žáků: 7
Počet míst pro odvolání: 1

 

Skladba talentové zkoušky pro obor umělecký kovář a zámečník:

Talentová zkouška se skládá z kresby jednoduchého zátiší (časový limit cca 90 minut).

Kresba tužkou podle předlohy prověří schopnost převést odpozorovanou skutečnost do dvourozměrné plochy obrazu.

   Bodové hodnocení talentové zkoušky:

Kresba

 

Umístění do formátu

Zachování správného poměru tvarů

Prostorovost

Modelace pomocí světla a stínu

Čistota práce, zvládnutí techniky

5 bodů

10 bodů

5 bodů

5 bodů

5 bodů

 

Maximální počet bodů 30. Minimální počet bodů k úspěšnému absolvování talentové zkoušky je 15 bodů. Přijímáni budou uchazeči s vyšším počtem bodů.

 

Odvolání:

Podle zákona č.561/2004 Sb., §60 odst. 19 lze proti rozhodnutí ředitelka podat odvolání do tří pracovních dnů od jeho doručení, a to k rukám ředitelky školy.            

 

 

 

přihláška obor s talentovou zkouškou v .doc

přihláška obor s talentovou zkouškou v .pdf

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 60 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 353/2016 Sb.,  o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. 

  

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů