Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Pro maturanty > Maturity jaro 2021

Maturity jaro 2021 

 

 

od 13.11.2020 je možné podat přihlášku k maturitní zkoušce na termín jaro 2021.
V případě zájmu o přihlášení kontaktujte Mgr. Moniku Tompos.

 

Důležité termíny pro přihlašování:

  1. 12. 2020 - poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy
  2.  1.  2021 - registrace na výsledkový portál žáka.
15. 
1.  2021 - MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

 

 

HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2020/2021 - aktuálně
TŘÍDA        DIDAKTICKÉ TESTY AJ, ČJL, MAT PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

- z ČJL a AJ je zkouška dobrovolná

4. A PS

24. - 26. 05. 2021

mimořádný termín 07. - 09.07.2021

19. 04. - 20. 04. 2021 02. 06. - 04. 06. 2021
   
2. K PS nekonají se  21. 04. - 22. 04. 2021 07. 06. - 09. 06. 2021

 

 

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

třída 4.A

třída 2.K

 

 

Český jazyk a literatura - Školní seznam literárních děl pro školní rok 2020/2021

 

Ustanovení maturitních zkoušek profilové části ve školním roce 2020/2021

aktualizováno 9.11.2020                  

 

Hodnocení maturitních zkoušek profilové části ve školním roce 2020/2021

 aktualizováno 7.4.2021                 

 

 

POUČENÍ:

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k ustanovení MŠMT č.j. 3257/2021-1, které stanovuje opatření ke konání maturitní zkoušky, je žák maturitního oboru připuštěn ke konání maturitní zkoušky v případě úspěšného ukončení 1.pololetí 2020/2021.  
To znamená, že žák musí mít známku ze všech předmětů na vysvědčení v 1. pololetí tohoto školního roku. Pokud je žák na vysvědčení nehodnocen z některého předmětu nebo je hodnocen známkou nedostatečný, musí konat opravnou zkoušku nebo doplnění klasifikace /náhradní zkoušku/.
Tato podmínka musí být splněna do 31. března 2021.
Pokud chcete konat maturitní zkoušku v tomto jarním termínu, musíte si podat žádost o vykonání opravné zkoušky či doplnění klasifikace /náhradní zkoušku/ k rukám ředitelky školy do 15.února 2021.
Poté vám bude stanoven termín zkoušky, která probíhá komisionálně.
V případě však, že neukončíte 1.pololetí úspěšně do 31.3.2021, pokračujete ve výuce 2.pololetí a můžete si požádat o opakování 4. ročníku. Pokud si nepodáte žádost o vykonání opravných a náhradních zkoušek do 15. 2.2021, platí, že je musíte úspěšně vykonat do 30.6.2021. V tomto případě se můžete přihlásit k vykonání maturitní zkoušky v září 2021. 

Žádost o vykonání opravné zkoušky či doplnění klasifikace zasíláme. Po jejím vyplnění ji zašlete poštou na adresu školy, doručte osobně nebo nafoťte, naskenujte a zašlete emailem na adresu tompos@spsstavebni.cz. V případě nejasností kontaktujte paní Mgr. Moniku Tompos na uvedeném emailu nebo telefonu 702 286 661.

Mgr. Monika Tompos, zástupkyně ředitelky pro teoretickou výuku


ŽÁDOST


Fulltextové vyhledávání

Aktuality

TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ZDE