Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Pro maturanty > Maturity jaro 2021

Maturity jaro 2021 

 

 

od 13.11.2020 je možné podat přihlášku k maturitní zkoušce na termín jaro 2021.
V případě zájmu o přihlášení kontaktujte Mgr. Moniku Tompos.

 

Důležité termíny pro přihlašování:

  1. 12. 2020 - poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy
  2.  1.  2021 - registrace na výsledkový portál žáka.
15. 
1.  2021 - MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

 

 

HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2020/2021 - aktuálně
TŘÍDA        DIDAKTICKÉ TESTY AJ, ČJL, MAT PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

- z ČJL a AJ je zkouška dobrovolná

4. A PS

24. - 26. 05. 2021

mimořádný termín 07. - 09.07.2021

19. 04. - 20. 04. 2021 02. 06. - 04. 06. 2021
   
2. K PS nekonají se  21. 04. - 22. 04. 2021 07. 06. - 09. 06. 2021

 

 

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

třída 4.A

třída 2.K

 

 

Český jazyk a literatura - Školní seznam literárních děl pro školní rok 2020/2021

 

Ustanovení maturitních zkoušek profilové části ve školním roce 2020/2021

aktualizováno 9.11.2020                  

 

Hodnocení maturitních zkoušek profilové části ve školním roce 2020/2021

 aktualizováno 7.4.2021                 

 

 

POUČENÍ:

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k ustanovení MŠMT č.j. 3257/2021-1, které stanovuje opatření ke konání maturitní zkoušky, je žák maturitního oboru připuštěn ke konání maturitní zkoušky v případě úspěšného ukončení 1.pololetí 2020/2021.  
To znamená, že žák musí mít známku ze všech předmětů na vysvědčení v 1. pololetí tohoto školního roku. Pokud je žák na vysvědčení nehodnocen z některého předmětu nebo je hodnocen známkou nedostatečný, musí konat opravnou zkoušku nebo doplnění klasifikace /náhradní zkoušku/.
Tato podmínka musí být splněna do 31. března 2021.
Pokud chcete konat maturitní zkoušku v tomto jarním termínu, musíte si podat žádost o vykonání opravné zkoušky či doplnění klasifikace /náhradní zkoušku/ k rukám ředitelky školy do 15.února 2021.
Poté vám bude stanoven termín zkoušky, která probíhá komisionálně.
V případě však, že neukončíte 1.pololetí úspěšně do 31.3.2021, pokračujete ve výuce 2.pololetí a můžete si požádat o opakování 4. ročníku. Pokud si nepodáte žádost o vykonání opravných a náhradních zkoušek do 15. 2.2021, platí, že je musíte úspěšně vykonat do 30.6.2021. V tomto případě se můžete přihlásit k vykonání maturitní zkoušky v září 2021. 

Žádost o vykonání opravné zkoušky či doplnění klasifikace zasíláme. Po jejím vyplnění ji zašlete poštou na adresu školy, doručte osobně nebo nafoťte, naskenujte a zašlete emailem na adresu tompos@spsstavebni.cz. V případě nejasností kontaktujte paní Mgr. Moniku Tompos na uvedeném emailu nebo telefonu 702 286 661.

Mgr. Monika Tompos, zástupkyně ředitelky pro teoretickou výuku


ŽÁDOST


 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SOBOTU 8.1.2022 9-12hodin

ZDE

Fulltextové vyhledávání