Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Pro maturanty > Maturity podzim 2016

Maturity podzim 2016Termíny pro podzimní kolo maturitních zkoušek 2016

V podzimním termínu budou konat maturitní zkoušky třídy:

Komise

Označení třídy

Obor dle RVP

Název dle ŠVP

4.A – PS

4.A – PS

Stavebnictví    36-47-M/01

Pozemní stavitelství

2.S - SP

Stavební provoz 36-44-L/51

Stavební provoz

 

 

Přihlášky k maturitní zkoušce

Přihlášku je nutné podat ředitelce školy do 27.6.2016. Do 7.7.2016 žáci obdrží e-mailem výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Doručení výpisu potvrdí odevzdáním Protokolu o předání výpisu k maturitní zkoušce.

 

 

Písemná část společné části maturitní části maturitní zkoušky

Písemná část společné části maturitní části maturitní zkoušky se koná v termínu 1.-10.9.2016 na spádové škole.

Po 15.8.2016 žáci e-mailem obdrží pozvánku k písemné části maturitní zkoušky.

 

 

Praktická maturitní zkouška

V oboru Stavebnictví se koná praktická maturitní zkouška formou praktické práce. formou 2 denní zkoušky. Hodnocení provádí zadávající vyučující podle úrovně zpracování. U třídy Pozemní stavitelství  z předmětů CAD – projektování staveb, Projektování staveb, a Betonové konstrukce. Ve třídě Pozemní stavitelství-kombinované studium  z předmětů CAD – projektování staveb, Studie a projektování, Betonové konstrukce.     

V oboru Stavební provoz  praktická zkouška probíhá jako dvoudenní ověření praktických dovedností v rámci projektování staveb. Žáci mají zadán jednoduchý nepodsklepený objekt, pro který mají provést výpočet schodiště a ručně vypracovat zadané výkresy (půdorysy, základy, stropní konstrukce, svislý řez, pohledy). Hodnocení provádí zadávající vyučující podle úrovně zpracování.

Okruhy k  praktické zkoušce byly stanoveny v září 2015.

 

Datum praktické zkoušky je pro všechny třídy stanoven na 7.-8.9.2016

 

Ústní část maturitní zkoušky

Pozvánky k ústní zkoušce budou rozeslány nejpozději v 1. týdnu měsíce září 2016.

 Termíny  konání ústní části:

Komise 4.A – PS: 12.9.-14.9.2016

Zahájení ústních maturitních zkoušek je vždy  v 7:30 nebo v 13:30 dle rozpisu v zasedací místnosti č.8. na vrátnici školy, kde probíhá též samotná maturitní zkouška.

Časový rozvrh bude upraven dle konečného seznamu žáků, kteří prospěli a budou připuštěni k ústní maturitní zkoušce, po vykonání komisionálních zkoušek v červnu popřípadě v srpnu.

Při zkoušce z českého jazyka a literatury v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu, v takovém případě losuje žák znovu. Příprava k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

Příprava k ústní zkoušce z cizího jazyka trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu.

Pro každou zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky bude zveřejněno 25-30 témat, ta jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období. Žák si 1 téma vylosuje. Příprava trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Výjimkou jsou zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství (4.A) a technologie (2.S) kde příprava trvá 30 minut.

 

V Rybitví dne 24.6.2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
V případě zájmu o přihlášení k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2016 kontaktujte Mgr. Jiřího Kutinu
kutina@spsstavebni.cz

 

Termíny související s přihlašováním:

 

27. 6. 2016          

Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku.

 

7. 7. 2016               

Poslední možný termín, kdy musí žák obdržet výpis z přihlášky k MZ. Žák odešle do tohoto termínu  podepsaný protokol o předání výpisu z přihlášky k MZ na adresu školy.

 

15. 8. 2016           

Nejzazší termín pro zveřejnění jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2016 ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

16. 8. 2016           

Zpřístupnění pozvánek k písemným zkouškám SČ MZ v podzimním zkušebním období 2016. Pozvánky obdrží žáci emailem.