Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Pro maturanty > Maturity podzim 2017

Maturity podzim 2017Termíny pro podzimní kolo maturitních zkoušek 2017

V podzimním termínu budou konat maturitní zkoušky třídy:

Komise

Označení třídy

Obor dle RVP

Název dle ŠVP

4.A – PS

4.A – PS

Stavebnictví    36-47-M/01

Pozemní stavitelství; Pozemní stavitelství a architektura

2.S - SP

Stavební provoz 36-44-L/51, Stavební provoz (36-44-L/502)

Stavební provoz

2.K-PS

Stavebnictví    36-47-M/01

Pozemní stavitelství – kombinované studium

 

 

Přihlášky k maturitní zkoušce

Přihlášku je nutné podat ředitelce školy do 25. 6. 2017. Do 7. 7. 2017 žáci obdrží e-mailem výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Doručení výpisu potvrdí odevzdáním Protokolu o předání výpisu k maturitní zkoušce.


Písemná část společné části maturitní části maturitní zkoušky

Písemná část společné části maturitní části maturitní zkoušky se koná v termínu 1. - 10. 9. 2017 na spádové škole.

Po 15. 8. 2017 žáci e-mailem obdrží pozvánku k písemné části maturitní zkoušky.

 


Praktická maturitní zkouška

V oboru Stavebnictví se koná praktická maturitní zkouška formou praktické práce. Formou 2 denní zkoušky. Hodnocení provádí zadávající vyučující podle úrovně zpracování. U třídy Pozemní stavitelství z předmětů CAD – projektování staveb, Projektování staveb, a Betonové konstrukce. Ve třídě Pozemní stavitelství - kombinované studium z předmětů CAD – projektování staveb, Studie a projektování, Betonové konstrukce.   Ve třídě Pozemní stavitelství a architektura z předmětů CAD - projektování staveb, Studie a projektování, Odborné kreslení a modelování.  

V oboru Stavební provoz praktická zkouška probíhá jako dvoudenní ověření praktických dovedností v rámci projektování staveb. Žáci mají zadán jednoduchý nepodsklepený objekt, pro který mají provést výpočet schodiště a ručně vypracovat zadané výkresy (půdorysy, základy, stropní konstrukce, svislý řez, pohledy). Hodnocení provádí zadávající vyučující podle úrovně zpracování.

 

Okruhy k praktické zkoušce byly stanoveny v září 2016.

Datum praktické zkoušky je pro všechny třídy stanoven na 11. - 12. 9. 2017.         


Ústní část maturitní zkoušky

 

Pozvánky k ústní zkoušce budou rozeslány v červenci 2017.

Termíny konání ústní části:
Komise 4.A – PS: 18. 9. - 19. 9. 2017

Zahájení ústních maturitních zkoušek je vždy v 7:30 nebo v 13:30 dle rozpisu v učebně 317, kde probíhá též samotná maturitní zkouška.

Časový rozvrh bude upraven dle konečného seznamu žáků, kteří prospěli a budou připuštěni k ústní maturitní zkoušce, po vykonání komisionálních zkoušek v červnu popřípadě v srpnu.

Při zkoušce z českého jazyka a literatury v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu, v takovém případě losuje žák znovu. Příprava k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

Příprava k ústní zkoušce z cizího jazyka trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu.

Pro každou zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky bude zveřejněno 25-30 témat, ta jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období. Žák si 1 téma vylosuje. Příprava trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Výjimkou jsou zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství (4.A) a technologie (2.S) kde příprava trvá 30 minut.


_______________________________________________________________________________

 

Přihlašování k MZ podzim 2017

  • Od 13.6.2017 bude zpřístupněna aplikace pro přihlašování k MZ na podzimní termín 2017.
  • V termínu 14.6 – 26.6.2017 je nutné podat přihlášku k MZ Mgr. Jiřímu Kutinovi
  • V termínu 1.7.2017 – 7.7.2017 je nutné do školy doručit podepsaný Protokol o předání výpisu z přihlášky (bude součástí Výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který přihlášení obdrží na e-mail v termínu 30.6.2017-1.7.2017
  • Pozvánky k MZ
    • K profilové části a ústní části MZ – poštou začátkem července 2017
    • Písemná část společné části – emailem nejdříve 16.8.2017

 


Milé žákyně, milí žáci, hlasujte v soutěži TECHNOhrátek „Řemeslo doma“. Hlasujte již nyní na https://cs-cz.facebook.com/TECHNOhratky/ a podpořte výrobky našich žáků. Hlasovat můžete do pondělí 15. června do 12 hodin. Ceny budou jako vždy zajímavé.

Fulltextové vyhledávání