Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Pro maturanty > Maturity podzim 2019

Maturity podzim 2019 

Pokyny k MZ - spádová škola


Pravidla pro používání kompenzačních pomůcek

 

Organizační zajištění maturitních zkoušek
ve školním roce 2018/2019 – podzimní termín

V podzimním termínu budou konat maturitní zkoušky třídy:

Komise

Označení třídy

Obor dle RVP

Název dle ŠVP

4.A – PS

4.A – PS

Stavebnictví    36-47-M/01

Pozemní stavitelství; Pozemní stavitelství a architektura

 

Přihlášky k maturitní zkoušce

Přihlášku je nutné podat ředitelce školy do 25.6.2019. Do 3.7.2018 žáci obdrží e-mailem výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Doručení výpisu potvrdí odevzdáním Protokolu o předání výpisu k maturitní zkoušce.

  

Písemná část společné části maturitní části maturitní zkoušky

Písemná část společné části maturitní části maturitní zkoušky se koná v termínu 1. - 6. 9. 2019 na spádové škole.

Po 15. 8. 2019 žáci e-mailem obdrží pozvánku k písemné části maturitní zkoušky.


Praktická maturitní zkouška

V oboru Stavebnictví se koná praktická maturitní zkouška formou praktické práce. Formou dvoudenní zkoušky. Hodnocení provádí zadávající vyučující podle úrovně zpracování. U oboru Pozemní stavitelství z předmětů CAD – projektování staveb, Projektování staveb, a Betonové konstrukce. U oboru Pozemní stavitelství a architektura z předmětů CAD-projektování staveb, Studie a projektování, Odborné kreslení a modelování.  

Okruhy k praktické zkoušce byly stanoveny v září 2018.

Datum praktické zkoušky je pro všechny třídy stanoven na 9. - 10. 9. 2019.
Zahájení je v učebně 301 v 7:00.

 

 

Složení komisí pro praktickou maturitní zkoušku:

Předseda komise: Mgr. Jana Vidrmová
Místopředseda: Ing. Věra Drábková
Třídní učitel: Ing. I. Řežábková
Zkoušející: Ing. Věra Drábková
Přísedící: Ing.arch. Veronika Švadlenková, Ing. Veronika Horáčková

  

Ústní část maturitní zkoušky

Pozvánky k ústní zkoušce budou rozeslány v červenci 2019.

 

Termíny  konání ústní části:

Komise 4.A – PS: 16. 9. - 17. 9. 2019

Zahájení ústních maturitních zkoušek je vždy v 7:30 v učebně 317, kde probíhá též samotná maturitní zkouška.

Časový rozvrh bude upraven dle konečného seznamu žáků, kteří prospěli a budou připuštěni k ústní maturitní zkoušce, po vykonání komisionálních zkoušek v červnu popřípadě v srpnu.

Při zkoušce z českého jazyka a literatury v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu, v takovém případě losuje žák znovu. Příprava k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

Příprava k ústní zkoušce z cizího jazyka trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu.

Pro každou zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky bude zveřejněno 25-30 témat, ta jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období. Žák si 1 téma vylosuje. Příprava trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Výjimkou jsou zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství (4.A) kde příprava trvá 30 minut.

 

Příprava písemnosti 

třídní učitelé, zástupce ředitelky pro teoretické vyučování 2 dny před zahájením MZ

Příprava maturitní místnosti     třídní učitelé
Maturitní vysvědčení, protokoly třídní učitelé, zástupce ředitelky pro teoretické vyučování

 

 

 

Složení komisí ústní části maturitní zkoušky:

Třída: 4.A-PS

Předseda komise:     Mgr. Jana Vidrmová
Místopředseda:         Ing. Věra Drábková
Třídní učitel:              Ing. I. Řežábková
Zkoušející ČJL:         Mgr. Žaneta Ondrašíková
Přísedící ČJL:           Mgr. Dagmar Válková
Zkoušející AJ:           Mgr. Erika Kubelková
Přísedící AJ:             Ing. Zdeněk Dobiáš
Zkoušející POS:       Ing. Jiří Rieger
Přísedící POS:          Ing. Iva Řežábková
Zkoušející Stavební konstrukce:   Ing. Věra Drábková
Přísedící Stavební konstrukce:     Ing. Iva Řežábková
Zkoušející Architektura a dějiny umění:     Ing. Iva Řežábková
Přísedící Architektura a dějiny umění:       Mgr. Barbora Hlaváčová, Ing. Veronika Horáčková

 

V Rybitví dne 23. 6. 2019
Zpracoval: Mgr. Jiří Kutina, zástupce ředitelky pro teoretické vyučování
Schválil: Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy 

 

 

Přihlášky k maturitní zkoušce

 

Přihlášku je nutné podat do 25. 6. 2019 - odevzdávejte Mgr. Kutinovi nebo na podatelnu školy.

Výpis z přihlášky bude zaslán žákům 29. 6. - 3. 7. 2019.

Pozvánky budou zpřístupněny žákům 16.8.2019.

Termíny:
2. - 6. 9. 2019        písemné práce společné části


Milé žákyně, milí žáci, hlasujte v soutěži TECHNOhrátek „Řemeslo doma“. Hlasujte již nyní na https://cs-cz.facebook.com/TECHNOhratky/ a podpořte výrobky našich žáků. Hlasovat můžete do pondělí 15. června do 12 hodin. Ceny budou jako vždy zajímavé.

Fulltextové vyhledávání