Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče

Pro uchazeče


Dne 14.5.2020

Informace pro uchazeče

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na naší škole,

dnes vám přišly do emailu pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku. Zároveň vám přijde zahájení správního řízení včetně všech náležitostí poštou, kde budete zároveň seznámeni s pokyny hygienických opatření při zkoušce. Mezi ně patří zejména:

Žák si s sebou přinese 2 roušky, igelitový sáček a vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsaného zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem.

a dále:

  1. Před školou dodržujte 2 m rozestupy.
  2. V prostoru před školou, ve škole a v areálu školy musí mít žák zakrytá ústa i nos.
  3. Žák z rizikové skupiny může přijít do školy již 30 minut před uvedeným časem na pozvánce, tj. 7.30 h.
  4. Do areálu školy nebude umožněn vstup doprovázejícím osobám.
  5. Žáci při vstupu do školy odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsaného zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem.
  6. Z vrátnice školy půjde žák přímo do učebny, kde se budou konat přijímací zkoušky tak, aby byly dodrženy odstupy 2 m.
  7. Ve třídě se žák řídí pokyny učitele.
  8. Žák použije určenou toaletu v daném patře dle pokynů učitele.
  9. Žák bude poučen před začátkem konání zkoušky o pohybu v době přestávky mezi jednotlivými zkouškami.

 

Věřím v úspěšný průběh přijímacích zkoušek a těšíme se na vás.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

 

_______________

 

Dne 7.5.2020

Milí uchazeči o studium,

jednotná přijímací zkouška se koná dne 8. 6. 2020. Pozvánky vám budou záhy doručeny.  Někteří z vás si s námi vyzkoušeli „přijímačky nanečisto“ již v únoru. Těšíme se, že budete v testech stejně úspěšní, třeba i lepší. Těšíme se na vás.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy a tým pedagogů

 

_______________

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - INFORMACE

Vážení rodiče, milí uchazeči,
podle aktuálních informací MŠMT budou uchazeči o přijetí ke studiu konat jednotné přijímací zkoušky pouze v jednom termínu, a to 14 dní po obnovení výuky ve školách. Místem konání zkoušky bude střední škola, kterou má uchazeč uvedenou na prvním místě přihlášky. Kritéria naší školy zůstávají v platnosti a body dle nich získané budou připočteny k výsledku jednotné zkoušky. Pozvánky na přijímací zkoušku budou žákům včas zaslány. Informace budeme průběžně aktualizovat.

Případné dotazy na tel. 702 286 660 nebo e-mailu petruzalkova@spsstavebni.cz

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Datum konání: 1. 10. 2019 - 31. 8. 2020

 
Milé žákyně, milí žáci, hlasujte v soutěži TECHNOhrátek „Řemeslo doma“. Hlasujte již nyní na https://cs-cz.facebook.com/TECHNOhratky/ a podpořte výrobky našich žáků. Hlasovat můžete do pondělí 15. června do 12 hodin. Ceny budou jako vždy zajímavé.

Fulltextové vyhledávání