Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče

Pro uchazeče


Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Datum konání: 24. 3. 2021 - 23. 5. 2021

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

ráda bych vás informovala o změně termínu zveřejnění výsledků přijímacího řízení uchazečů o studium učebních a maturitních oborů, které se posouvá z rozhodnutí MŠMT až na 19. května 2021.

Děkuji za pochopení a přeji hezké dny.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy


Publikováno 24. 3. 2021 8:40

Rozhodnutí o nekonání školní přijímací zkoušky

Datum konání: 5. 3. 2021 - 21. 3. 2021

 

ROZHODNUTÍ O NEKONÁNÍ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO PŘIJETÍ
KE STUDIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Čj. SPŠS/599/2021

Střední průmyslová škola stavební Pardubice zastoupená ředitelkou školy Mgr. Renatou Petružálkovou v souladu s pokyny MŠMT – 43073/2020-3, bod IV a kritérií přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 čj. SPŠS/1484/2020 zveřejněného do 31.ledna 2021 rozhodla o nekonání školní přijímací zkoušky pro obory:


36 – 47 - M/01 Stavebnictví:
ŠVP Pozemní stavitelství a CAD/BIM projektování
ŠVP Pozemní stavitelství a architektura
ŠVP Pozemní stavitelství a interiérový design

33 – 41 – L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
ŠVP Operátor a programátor CNC dřevařské výroby

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy dne 28. dubna 2021.

Přijatí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilého uchazeče dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 60 písm. g, odst. 6 svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Mgr. Renata Petružálková
ředitelka školy


Publikováno 8. 3. 2021 11:22

Přijímací řízení 2021/2022 2.kolo

Datum konání: 22. 2. 2021 - 30. 4. 2021

Střední průmyslová škola stavební Pardubice zastoupená ředitelkou školy Mgr. Renatou Petružálkovou v souladu s § 59, § 60 a § 165, bod 2, písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláškou 27/2019 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Učební obor s talentovou zkouškou v denní formě vzdělávání

PODROBNÁ KRITÉRIA ZDE

OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELKOVÝ POČET
PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
82-51-H/01
Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Umělecký kovář a zámečník


7

AKTUÁLNÍ PŘIHLÁŠKA ZDE


Publikováno 22. 2. 2021 12:30

Přijímací řízení 2021/2022

Datum konání: 7. 1. 2021 - 8. 3. 2021

Střední průmyslová škola stavební Pardubice zastoupená ředitelkou školy Mgr. Renatou Petružálkovou   v souladu s § 59, § 60 a § 165, bod 2, písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláškou 27/2019 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 

Zveřejněno 8.1.2021

 Maturitní obory v 4leté denní a kombinované formě vzdělávání

PODROBNÁ KRITÉRIA ZDE

OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELKOVÝ POČET
PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
36 – 47 – M/01 Stavebnictví ŠVP Pozemní stavitelství a architektura
ŠVP Pozemní stavitelství a CAD/BIM projektování
ŠVP Pozemní stavitelství a interiérový design

90

36 – 47 – M/01 Stavebnictví Pozemní stavitelství - kombinovaná forma vzdělání 4 letá

30

33 – 41 – L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby + 33 - 56 - H/01 Truhlář /maturitní vzdělání + výuční list/
Operátor a programátor CNC dřevařské výroby 24

AKTUÁLNÍ PŘIHLÁŠKA ZDE

____________________________________________________________

 

 3leté učební obory v denní formě vzdělávání

PODROBNÁ KRITÉRIA ZDE

OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELKOVÝ POČET
PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
36 – 64 – H/01 Tesař Tesař a konstruktér střech

12

33 – 56 – H/01 Truhlář Truhlář

34

36 – 67 – H/01 Zedník Zedník, obkladač a sádrokartonář 24
39 – 41 – H/01 Malíř a lakýrník Malíř, lakýrník a tapetář 12

AKTUÁLNÍ PŘIHLÁŠKA ZDE

 

____________________________________________________________

 

2leté studium ve zkrácené kombinované formě vzdělávání

PODROBNÁ KRITÉRIA ZDE

 

OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELKOVÝ POČET
PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
36 – 47 – M/01 Stavebnictví Pozemní stavitelství - kombinovaná forma vzdělání 2 letá zkrácená 30

AKTUÁLNÍ PŘIHLÁŠKA ZDE

 


Publikováno 8. 1. 2021 12:22

Přijímací řízení 2021/2022 1.kolo

Datum konání: 2. 12. 2020

Střední průmyslová škola stavební Pardubice zastoupená ředitelkou školy Mgr. Renatou Petružálkovou   v souladu s § 59, § 60 a § 165, bod 2, písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláškou 27/2019 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Učební obor s talentovou zkouškou v denní formě vzdělávání

PODROBNÁ KRITÉRIA ZDE

OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELKOVÝ POČET
PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
82-51-H/01
Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Umělecký kovář a zámečník


7

AKTUÁLNÍ PŘIHLÁŠKA ZDE


Publikováno 2. 12. 2020 12:45


Fulltextové vyhledávání

Aktuality

TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ZDE