Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/18Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a prováděcí vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Maturitní obory:

Denní studium:
36-47-M/01 Stavebnictví - pozemní stavitelství a architektura

                                           - pozemní stavitelství

Kombinované studium:
36-47-M/01 Stavebnictví

 

Učební obory:

Denní studium:
36-64-H/01 Tesař

33-56-H/01 Truhlář

36-67-H/01 Zedník a obkladač

39-41-H/01 Malíř, lakýrník a tapetář

23-51-H/01 Zámečník a strojní mechanik

 

Uchazeči  jsou přijímáni bez přijímací zkoušky.

Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru.
Kritériem výběru vhodného uchazeče je zdravotní způsobilost a zájem o obor.

 

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia: 15. květen 2017

Termín podání přihlášek pro žáky nástavbového a kombinovaného studia: 15. květen 2017

 

________________________________________________________________________________

 

Přijímaní žáků pro uchazeče o studium učebního oboru s talentovou zkouškou

 

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Obor: 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník

Přijímací řízení bude probíhat v souladu s vyhláškami č. 671/2004 Sb., č. 422/2006 Sb., č. 394/2008 Sb. a č. 86/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 472/2011 Sb.

 

Termín podání přihlášek: do 31. března 2017

Termín talentové zkoušky: 26. dubna 2017 v 7,45h

                                           Náhradní termín: 3.5.2017 v 7:45h

 

Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku
potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru.

 

Uchazeč na základě přihlášky bude pozván na talentovou zkoušku.

 

Podmínky přijímacího řízení:

1. Otevření oboru při počtu přijatých uchazečů 7.

2. Úspěšně vykonaná talentová zkouška.

 

Talentová zkouška:

V souladu s § 60, odstavcem 4, zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 3 vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a zákona č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji kriteria pro přijímací řízení. 

 

Skladba talentové zkoušky:

Talentová zkouška se skládá z kresby jednoduchého zátiší (časový limit cca 90 minut) a modelování (cca 60 minut).

Kresba tužkou podle předlohy prověří schopnost převést odpozorovanou skutečnost do dvourozměrné plochy obrazu.

Modelování na zadané téma zjistí výtvarnou představivost uchazeče.

Bodové hodnocení talentové zkoušky:

 

Kresba

 • Umístění do formátu
 • Zachování správného poměru tvarů
 • Prostorovost


5 bodů
10 bodů
5 bodů


Modelování

 • Kreativita
 • Práce s hmotou


5 bodů
5 bodů

 

Maximální počet bodů 30. Minimální počet bodů k úspěšnému absolvování talentové zkoušky je 15 bodů. Přijímáni budou uchazeči s vyšším počtem bodů.

Základním kritériem pro přijetí uchazeče je však především jeho zájem o získání vzdělání v tomto oboru.

 

________________________________________________________________________________

 

Přijímaní žáků pro uchazeče o studium učebního oboru s talentovou zkouškou

 

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Obor: 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník

Přijímací řízení bude probíhat v souladu s vyhláškami č. 671/2004 Sb., č. 422/2006 Sb., č. 394/2008 Sb. a č. 86/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 472/2011 Sb.

 

Termín podání přihlášek: do 31. ledna 2017

Termín talentové zkoušky: 22. února 2017 v 7,45h

 

Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku
potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru.

 

Uchazeč na základě přihlášky bude pozván na talentovou zkoušku.

 

Podmínky přijímacího řízení:

1. Otevření oboru při počtu přijatých uchazečů 7.

2. Úspěšně vykonaná talentová zkouška.

 

Talentová zkouška:

V souladu s § 60, odstavcem 4, zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 3 vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a zákona č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji kriteria pro přijímací řízení. 

 

Skladba talentové zkoušky:

Talentová zkouška se skládá z kresby jednoduchého zátiší (časový limit cca 90 minut) a modelování (cca 60 minut).

Kresba tužkou podle předlohy prověří schopnost převést odpozorovanou skutečnost do dvourozměrné plochy obrazu.

Modelování na zadané téma zjistí výtvarnou představivost uchazeče.

Bodové hodnocení talentové zkoušky:

 

Kresba

 • Umístění do formátu
 • Zachování správného poměru tvarů
 • Prostorovost


5 bodů
10 bodů
5 bodů


Modelování

 • Kreativita
 • Práce s hmotou


5 bodů
5 bodů

 

Maximální počet bodů 30. Minimální počet bodů k úspěšnému absolvování talentové zkoušky je 15 bodů. Přijímáni budou uchazeči s vyšším počtem bodů.

Základním kritériem pro přijetí uchazeče je však především jeho zájem o získání vzdělání v tomto oboru.

 

________________________________________________________________________________

 

Přijímaní žáků do oborů s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání:

 

Obory:

36-47-M/01 Stavebnictví - pozemní stavitelství a architektura

                                           - pozemní stavitelství

36-45-M/01 Technická zařízení budov

33-41-L/01  Technik dřevařské a nábytkářské výroby

 

Žáci do oborů s maturitní zkouškou budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se bude skládat z písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky, ve kterých musí uchazeč získat minimálně v součtu obou 20 bodů. Další body získává dle uvedených kritérií.

Termín podání přihlášek: do 1. března 2017

Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku
potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru. 

 

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v následujících termínech:

1. termín testů: 12.4.2017

2. termín testů: 19.4.2017

 

1. náhradní termín testů: 11.5.2017

2. náhradní termín testů: 12.5.2017

 

Dosažení počtu bodů v testech CERMAT:

Časový limit konání testu bude 60 min pro český jazyk a 70 min pro matematiku. Maximální bodový zisk z každého testu bude 50 bodů. Chybné odpovědi nebudou penalizovány.

Český jazyk 0-50 bodů
Matematika 0-50 bodů

 

Ostatní kritéria:

Další body může žák získat dosažením prospěchu v předmětech:

  výborně chvalitebně dobře
Český jazyk 4 body 3 body 2 body
Matematika  4 body 3 body 2 body
       
Účast v sportovních, dovednostních a znalostních soutěžích 6 bodů

 

Žák může získat celkem 114 bodů.

Minimální počet bodů k přijetí: 20. Z toho musí získat alespoň 20 bodů ze součtu bodového hodnocení testu z matematiky a testu z českého jazyka pořádaného v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení.

Žák se musí zúčastnit testů z českého jazyka a matematiky pořádaného CERMATem.

V případě vyššího počtu uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení než je kapacita oboru (Stavebnictví 60 žáků, Technická zařízení budov 30 žáků, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 30 žáků), rozhoduje pořadí dle počtu získaných bodů.

 

________________________________________________________________________________

 

Přijímaní žáků pro uchazeče o studium učebního oboru s talentovou zkouškou

 

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Obor: 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník

Přijímací řízení bude probíhat v souladu s vyhláškami č. 671/2004 Sb., č. 422/2006 Sb., č. 394/2008 Sb. a č. 86/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 472/2011 Sb.

 

Termín podání přihlášek: do 30. listopadu 2016

Termín talentové zkoušky: 11.ledna 2017 v 7,45h

 

Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku
potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru.

 

Uchazeč na základě přihlášky bude pozván na talentovou zkoušku.

 

Podmínky přijímacího řízení:

1. Otevření oboru při počtu přijatých uchazečů 7.

2. Úspěšně vykonaná talentová zkouška.

 

Talentová zkouška:

V souladu s § 60, odstavcem 4, zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 3 vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a zákona č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji kriteria pro přijímací řízení. 

 

Skladba talentové zkoušky:

Talentová zkouška se skládá z kresby jednoduchého zátiší (časový limit cca 90 minut) a modelování (cca 60 minut).

Kresba tužkou podle předlohy prověří schopnost převést odpozorovanou skutečnost do dvourozměrné plochy obrazu.

Modelování na zadané téma zjistí výtvarnou představivost uchazeče.

Bodové hodnocení talentové zkoušky:

 

Kresba

 • Umístění do formátu
 • Zachování správného poměru tvarů
 • Prostorovost


5 bodů
10 bodů
5 bodů


Modelování

 • Kreativita
 • Práce s hmotou


5 bodů
5 bodů

 

Maximální počet bodů 30. Minimální počet bodů k úspěšnému absolvování talentové zkoušky je 15 bodů. Přijímáni budou uchazeči s vyšším počtem bodů.

Základním kritériem pro přijetí uchazeče je však především jeho zájem o získání vzdělání v tomto oboru.

 

________________________________________________________________________________

 

Přijímaní žáků pro uchazeče o studium učebních oborů s výučním listem:

 

Obory:

36-64-H/01 Tesař

33-56-H/01 Truhlář

36-67-H/01 Zedník a obkladač

39-41-H/01 Malíř, lakýrník a tapetář

23-51-H/01 Zámečník a strojní mechanik

36-67-H/02 Kamnář a stavitel krbů

36-69-H/01 Pokrývač

36-66-H/01 Montér suchých staveb

36-51-E/01 Dlaždičské práce

 

Uchazeči o učební obor s výučním listem jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku a potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru.

 

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia: 1. březen 2017

Termín podání přihlášek pro žáky nástavbového a kombinovaného studia: 1. březen 2017

 

 


Informujeme zájemce o studium učebního oboru 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, že bylo vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. Termín uzávěrky podání přihlášek ke studiu oboru s talentovou zkouškou je 1.3.2018.

http://www.spsstavebni.cz/prijimaci-rizeni

2012-06-06 pluh + ZZ 2012 001.JPG

Fulltextové vyhledávání

Aktuality