Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Pro učně > Závěrečné zkoušky jaro 2021

Závěrečné zkoušky jaro 2021 

ROZHODNUTÍ O ZPŮSOBU KONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

OBOR

TERMÍN ZKOUŠEK

TŘÍDA

kód

název

praktická zkouška

ústní zkouška

3.C - ST

33-56-H/01

Truhlář

28.06. - 30.06.2021

15.06.2021

3.D - KTZ

36-64-H/01

Tesař

28.06. - 29.06.2021

15.06.2021

3.D - KTZ

36-67-H/01

Zedník a obkladač

28.06. - 29.06.2021

14.06.2021

3.D - KTZ

82-51-H/01

Umělecký kovář a zámečník

20.05. - 16.06.2021

24.06.2021

3.C - ST

23-51-H/01

Zámečník a strojní mechanik

15.06. - 16.06.2021

24.06.2021

 

POKYNY K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM 2020-2021

 

POUČENÍ:

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k ustanovení MŠMT č.j. 3258/2021-1, které stanovuje opatření ke konání závěrečné zkoušky, je žák učebního oboru připuštěn ke konání závěrečné zkoušky v případě úspěšného ukončení 1.pololetí 2020/2021.
To znamená, že žák musí mít známku ze všech předmětů na vysvědčení v 1. pololetí tohoto školního roku. Pokud je žák na vysvědčení nehodnocen z některého předmětu nebo je hodnocen známkou nedostatečný, musí konat opravnou nebo náhradní zkoušku. 
Tato podmínka musí být splněna do 31. května 2021, u oboru umělecký kovář a zámečník do 19. května 2021.
Pokud chce žák konat závěrečné zkoušky v tomto jarním termínu, musí si podat žádost o vykonání opravné zkoušky či doplnění klasifikace k rukám ředitelky školy do 15.března 2021.
Poté vám bude stanoven termín zkoušky, která probíhá komisionálně.
V případě, že neukončíte 1.pololetí úspěšně do 31.5.2021, umělecký kovář a zámečník do 19. května 2021, může si žák podat žádost o opakování ročníku. Pokud žák úspěšně ukončí 1.pololetí do 30.6.2021, může žák konat závěrečnou zkoušku nejdříve v září 2021.

Žádost o vykonání opravné nebo náhradní zkoušky vám zasíláme. Po jejím vyplnění ji zašlete poštou na adresu školy, doručte osobně nebo nafoťte, naskenujte a zašlete emailem na adresu tompos@spsstavebni.cz. V případě nejasností kontaktujte paní Mgr. Moniku Tompos na uvedeném emailu nebo telefonu 702 286 661.

Mgr. Monika Tompos, zástupkyně ředitelky pro teoretickou výuku

 

ŽÁDOST

 


Fulltextové vyhledávání

Aktuality

TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ZDE