Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Pro učně > Závěrečné zkoušky jaro 2021

Závěrečné zkoušky jaro 2021HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

OBOR

TERMÍN ZKOUŠEK

TŘÍDA

kód

název

písemná zkouška

praktická zkouška

ústní zkouška

3.C - ST

33-56-H/01

Truhlář

01.06.2021

02.06. - 04.06.2021

15.06.2021

3.D - KTZ

36-64-H/01

Tesař

01.06.2021

02.06. - 03.06.2021

15.06.2021

3.D - KTZ

36-67-H/01

Zedník a obkladač

01.06.2021

02.06. - 03.06.2021

14.06.2021

3.D - KTZ

82-51-H/01

Umělecký kovář a zámečník

10.05.2021

11.05. - 07.06.2021

16.06.2021

3.C - ST

23-51-H/01

Zámečník a strojní mechanik

01.06.2021

02.06. - 03.06.2021

16.06.2021

 

POKYNY K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM 2020-2021

 

POUČENÍ:

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k ustanovení MŠMT č.j. 3258/2021-1, které stanovuje opatření ke konání závěrečné zkoušky, je žák učebního oboru připuštěn ke konání závěrečné zkoušky v případě úspěšného ukončení 1.pololetí 2020/2021.
To znamená, že žák musí mít známku ze všech předmětů na vysvědčení v 1. pololetí tohoto školního roku. Pokud je žák na vysvědčení nehodnocen z některého předmětu nebo je hodnocen známkou nedostatečný, musí konat opravnou zkoušku nebo doplnění klasifikace.
Tato podmínka musí být splněna do 31. května 2021.
Pokud chcete konat závěrečné zkoušky v tomto jarním termínu, musíte si podat žádost o vykonání opravné zkoušky či doplnění klasifikace k rukám ředitelky školy do 15.března 2021.
Poté vám bude stanoven termín zkoušky, která probíhá komisionálně.
V případě, že neukončíte 1.pololetí úspěšně do 31.5.2021, budete konat závěrečnou zkoušku až v září 2021.

Žádost o vykonání opravné zkoušky či doplnění klasifikace zasíláme. Po jejím vyplnění ji zašlete poštou na adresu školy, doručte osobně nebo nafoťte, naskenujte a zašlete emailem na adresu tompos@spsstavebni.cz. V případě nejasností kontaktujte paní Mgr. Moniku Tompos na uvedeném emailu nebo telefonu 702 286 661.

Mgr. Monika Tompos, zástupkyně ředitelky pro teoretickou výuku

 

ŽÁDOST