Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Stravování

Stravování

Školní jídelna

Prohlížení jídelníčku a objednání stravy na www.strava.cz

Kód školní jídelny SPŠ stavební Pardubice je: 6000

Pro možnost objednávání stravy je nutno se zaregistrovat u vedoucí školní jídelny.

TELEFON VEDOUCÍ KUCHYNĚ, ODHLÁŠKY OBĚDŮ

+420 727 865 853
  +420 466 680 031 - toto telefonní číslo je dočasně nedostupné

Přihláška ke stravování

Odhláška stravování

Řád školní jídelny

 

POZOR - OD 11.2.2019 JIŽ VAŘÍME V NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ!!!

 

 

Informace o organizaci stravování
pro školní rok 2018/2019


Vážení rodiče a žáci, předkládáme Vám informace o organizaci stravování na Střední průmyslové škole stavební Pardubice ve školním roce 2018/2019.


I. Informace o placení stravování žáků ve školním roce 2018/2019

Střední průmyslová škola stavební Pardubice bude ve školním roce 2018/2019 zajišťovat stravování ve školní jídelně následujícím způsobem:

 1. Zákonný zástupce (případně zletilý žák) vyplní „Přihlášku ke stravování“ a zašle ji zpět na adresu SPŠS Pardubice do 15. 7. 2018.
 2. Finanční částka za stravování bude placena převodním příkazem z účtu rodičů žáka nebo z účtu strávníka. Úhrady v hotovosti přijímáme pouze výjimečně a jsou možné pouze ze závažných důvodů.
 3. Prosíme, zaveďte si trvalý příkaz u svého bankovního ústavu k úhradě na 10 měsíců – první splátka v srpnu 2018, poslední v květnu 2019 s těmito údaji:
  ve prospěch účtu školy: 35 - 4941490257/0100
  a) variabilní symbol bude tvořen následujícím způsobem:

  předčíslí – číslo 8, den, měsíc, rok narození dítěte – vytvoříte devítimístné číslo, v případě jednociferného data měsíce nebo dne narození použijete pro doplnění osmičku

  příklad: datum narození: 3. 1. 2008 – variabilní symbol 883812008
  (podle tohoto symbolu bude prováděna kontrola úhrady a zajištěna možnost odběru stravy)

  Stejný variabilní symbol budete používat i pro platbu v případě ubytování.
          (podle tohoto symbolu bude prováděna kontrola úhrady a zajištěna možnost odběru stravy)
  b) splatnost: k 20. dni předcházejícího měsíce, tj. k 20. 8. 2018 na září 2018
  c) částku k úhradě si vyberte z těchto možností:

        Žáci, kteří nejsou ubytovaní na DM

        oběd = Kč 682,-

        Ubytovaní žáci na DM mohou volit z následujících možností

 • celodenní strav.(snídaně vč.přesnídávky+oběd+svačina+večeře+druhá večeře) = Kč 2 376,00
 • celodenní strav.bez svačiny a dr.večeře (snídaně vč.přesnídávky+oběd+večeře) = Kč 1 804,00
 • snídaně vč. přesnídávky + večeře =              Kč 1 122,00
 • snídaně vč. přesnídávky + oběd =                 Kč 1 210,00
 • oběd + večeře =                                             Kč 1 276,00
 • oběd =                                                            Kč 682,00
 • snídaně vč. přesnídávky =                             Kč 528,00
 • večeře =                                                         Kč 594,00

       výpočet částky: cena daného jídla x 22 dnů

      ceny jídel: snídaně včetně přesnídávky Kč 24,-
                       oběd              Kč 31,-
                       svačina          Kč 11,-
                       večeře           Kč 27,-       
                       druhá večeře Kč 15,-

 

     4. Vyrovnání za stravování bude provedeno 1x do roka. V druhé polovině července Vám vrátíme  přeplatky na Váš účet. Výjimečně lze na základě písemné žádosti vrátit přeplatky v hotovosti.

     5. Každou změnu údajů (včetně ukončení stravování) prosím zašlete písemně na adresu školy paní Martině Zadinové (vedoucí školní jídelny).

     6. Podrobnější informace získáte u vedoucí školní jídelny paní Martiny Zadinové – telefonní číslo 727 865 853, 466 680 031 nebo u Ing. Plechačové: telefonní číslo 702 286 663 nebo 466 680 029.

 

II. Informace o organizaci stravování ve školním roce 2018/2019

V den nástupu do školy bude přihlášenému žákovi prodán čip cca Kč 150,-. Prostřednictvím tohoto média je žák povinen se identifikovat při odběru.

Žákovi, který bude přihlášen a zároveň škola obdrží platbu na stravu na měsíc září, bude povolen přístup k přihlašování stravy prostřednictvím internetu.

Žák si volí stravu sám prostřednictvím internetu (na pondělí nejpozději v pátek do 10.00 hodin), případně v kanceláři ŠJ. Pro přihlášky a odhlášky stravy po internetu nahlásí žák své heslo (pro použití žáka), které mu umožní přístup do programu VIS.

Odhlášení stravy:
        a) Samostatně na základě internetového odhlášení do 10.00 hodin předchozího dne.
        b) V případě, že strava nebude odhlášena (např. z důvodu nemoci, praxe..), bude započítána jako odebraná.

 

III. Informace o přístupu na internet

 1. Strávník si otevře webové stránky: www.strava.cz
 2. Provede výběr zařízení: číslo pro naši školu je 6000
 3. Proběhne přihlášení uživatele:
  a) Do první kolonky provede zapsání příjmení strávníka bez diakritiky
  b) Do druhé kolonky zapíše strávník zvolené heslo (uvedené na přihlášce) a odešle
 4. Po odeslání bude strávníkovi zpřístupněna možnost objednání (musí být provedena úhrada stravy) - „objednání stravy“
 5. Po objednání stravy (označeno zelenou „fajfkou“) dá strávník „odeslat“. Tímto pokynem se strava objedná a uloží.

 

V Rybitví 11.4.2018

 

Česky English

2.kolo přijímacího řízení do oboru s talentovou zkouškou - 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř - informace zde

předplatné do divadla

 

Fulltextové vyhledávání