Drobečková navigace

Úvod > Ostatní info > Stravování

Stravování

Školní jídelna

Prohlížení jídelníčku a objednání stravy na www.strava.cz

Kód školní jídelny SPŠ stavební Pardubice je: 6000

Pro možnost objednávání stravy je nutno se zaregistrovat u vedoucí školní jídelny.

TELEFON VEDOUCÍ KUCHYNĚ, ODHLÁŠKY OBĚDŮ

+420 727 865 853
  +420 466 680 031 - toto telefonní číslo je dočasně nedostupné

Přihláška ke stravování

Odhláška stravování

Řád školní jídelny

 

Informace o organizaci stravování
pro školní rok 2018/2019


Vážení rodiče a žáci, předkládáme Vám informace o organizaci stravování na Střední průmyslové škole stavební Pardubice ve školním roce 2018/2019.


I. Informace o placení stravování žáků ve školním roce 2018/2019

Střední průmyslová škola stavební Pardubice bude ve školním roce 2018/2019 zajišťovat stravování ve školní jídelně následujícím způsobem:

 1. Zákonný zástupce (případně zletilý žák) vyplní „Přihlášku ke stravování“ a zašle ji zpět na adresu SPŠS Pardubice do 15. 7. 2018.
 2. Finanční částka za stravování bude placena převodním příkazem z účtu rodičů žáka nebo z účtu strávníka. Úhrady v hotovosti přijímáme pouze výjimečně a jsou možné pouze ze závažných důvodů.
 3. Prosíme, zaveďte si trvalý příkaz u svého bankovního ústavu k úhradě na 10 měsíců – první splátka v srpnu 2018, poslední v květnu 2019 s těmito údaji:
  ve prospěch účtu školy: 35 - 4941490257/0100
  a) variabilní symbol bude tvořen následujícím způsobem:

  předčíslí – číslo 8, den, měsíc, rok narození dítěte – vytvoříte devítimístné číslo, v případě jednociferného data měsíce nebo dne narození použijete pro doplnění osmičku

  příklad: datum narození: 3. 1. 2008 – variabilní symbol 883812008
  (podle tohoto symbolu bude prováděna kontrola úhrady a zajištěna možnost odběru stravy)

  Stejný variabilní symbol budete používat i pro platbu v případě ubytování.
          (podle tohoto symbolu bude prováděna kontrola úhrady a zajištěna možnost odběru stravy)
  b) splatnost: k 20. dni předcházejícího měsíce, tj. k 20. 8. 2018 na září 2018
  c) částku k úhradě si vyberte z těchto možností:

        Žáci, kteří nejsou ubytovaní na DM

        oběd = Kč 682,-

        Ubytovaní žáci na DM mohou volit z následujících možností

 • celodenní strav.(snídaně vč.přesnídávky+oběd+svačina+večeře+druhá večeře) = Kč 2 376,00
 • celodenní strav.bez svačiny a dr.večeře (snídaně vč.přesnídávky+oběd+večeře) = Kč 1 804,00
 • snídaně vč. přesnídávky + večeře =              Kč 1 122,00
 • snídaně vč. přesnídávky + oběd =                 Kč 1 210,00
 • oběd + večeře =                                             Kč 1 276,00
 • oběd =                                                            Kč 682,00
 • snídaně vč. přesnídávky =                             Kč 528,00
 • večeře =                                                         Kč 594,00

       výpočet částky: cena daného jídla x 22 dnů

      ceny jídel: snídaně včetně přesnídávky Kč 24,-
                       oběd              Kč 31,-
                       svačina          Kč 11,-
                       večeře           Kč 27,-       
                       druhá večeře Kč 15,-

 

     4. Vyrovnání za stravování bude provedeno 1x do roka. V druhé polovině července Vám vrátíme  přeplatky na Váš účet. Výjimečně lze na základě písemné žádosti vrátit přeplatky v hotovosti.

     5. Každou změnu údajů (včetně ukončení stravování) prosím zašlete písemně na adresu školy paní Martině Zadinové (vedoucí školní jídelny).

     6. Podrobnější informace získáte u vedoucí školní jídelny paní Martiny Zadinové – telefonní číslo 727 865 853, 466 680 031 nebo u Ing. Plechačové: telefonní číslo 702 286 663 nebo 466 680 029.

 

II. Informace o organizaci stravování ve školním roce 2018/2019

V den nástupu do školy bude přihlášenému žákovi prodán čip cca Kč 150,-. Prostřednictvím tohoto média je žák povinen se identifikovat při odběru.

Žákovi, který bude přihlášen a zároveň škola obdrží platbu na stravu na měsíc září, bude povolen přístup k přihlašování stravy prostřednictvím internetu.

Žák si volí stravu sám prostřednictvím internetu (na pondělí nejpozději v pátek do 10.00 hodin), případně v kanceláři ŠJ. Pro přihlášky a odhlášky stravy po internetu nahlásí žák své heslo (pro použití žáka), které mu umožní přístup do programu VIS.

Odhlášení stravy:
        a) Oběd lze odhlásit do 7.00 hodin daného dne zápisem do sešitu odhlášek nebo na telefon číslo 727 865 853.
        b) Samostatně na základě internetového odhlášení do 10.00 hodin předchozího dne.
        c) V případě, že strava nebude odhlášena (např. z důvodu nemoci, praxe..), bude započítána jako odebraná.

 

III. Informace o přístupu na internet

 1. Strávník si otevře webové stránky: www.strava.cz
 2. Provede výběr zařízení: číslo pro naši školu je 6000
 3. Proběhne přihlášení uživatele:
  a) Do první kolonky provede zapsání příjmení strávníka bez diakritiky
  b) Do druhé kolonky zapíše strávník zvolené heslo (uvedené na přihlášce) a odešle
 4. Po odeslání bude strávníkovi zpřístupněna možnost objednání (musí být provedena úhrada stravy) - „objednání stravy“
 5. Po objednání stravy (označeno zelenou „fajfkou“) dá strávník „odeslat“. Tímto pokynem se strava objedná a uloží.

 

V Rybitví 11.4.2018