Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Ubytování

Ubytování

Domov mládeže

 

Dne 24.11.2020:

Informace k ubytování na domově mládeže 

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,  

od 25.11.2020 začíná prezenční výuka ve středních školách pro určité ročníky a žáky škol. Pokyny k výuce obdržíte vždy od střední školy, kterou studujete. Domov mládež je pro vás k dispozici od úterý 24.11.2020 od 18.00 hodin. Respektuje prosím pokyny vašich vedoucích vychovatelů k dodržování hygienických opatření. Nezapomeňte na roušky. Objednejte si stravu. 

Těšíme se na vás.  

Případné dotazy na telefonu 702 286 660.  

-----

 

Dne 3.11.2020:

Vážení rodiče ubytovaných žáků,

vzhledem k tomu, že zatím nelze odhadnout, kdy bude návrat žáků středních škol zpět do výuky, ukončete platbu za ubytování a stravu. O zahájení výuky vás budeme včas informovat.

Pokud byste platbu neukončili, peníze vám budou vráceny zpět na účet po konečném vyúčtování v červenci 2021. 

Předem děkuji za pochopení. Pro případné dotazy volejte tel. 702 286 660.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy 

 

Kroužky DM

FLORBAL

PONDĚLÍ, ČTVRTEK 19:30 - 21:00
SÁLOVÝ FOTBAL ÚTERÝ 19:30 - 21:00
STOLNÍ TENIS DLE DOHODY  
STŘELECKÝ KROUŽEK DLE DOHODY  
NOHEJBAL, BADMINTON, BASKETBAL STŘEDA 19:30 - 21:00
POSILOVNA PONDĚLÍ - ČTVRTEK 19:30 - 21:00

 

DM.jpg 

 

Roman Kopáček, vedoucí domova mládeže SPŠ stavební Pardubice

TELEFON/FAX DM +420 466 680 032
MOBILNÍ TELEFON +420 702 286 664
ÚSTŘEDNA +420 466 680 339
e-mail

skola@spsstavebni.cz
kopacek@spsstavebni.cz

Přihláška k ubytování

Řád domova mládeže

Informace k ubytování v DM

Úhrada za ubytování v DM

 

Podmínky přijetí k ubytování v Domově mládeže

při Střední průmyslové škole stavební Pardubice

pro školní rok 2020-2021

 

Střední průmyslová škola stavební Pardubice zastoupená ředitelkou školy Mgr. Renatou Petružálkovou v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb, o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních v platném znění dle § 4, odst. 1 a 2 a zákona 500/2004 Sb., správní řád

vyhlašuje

kritéria pro přijetí uchazečů o ubytování na domově mládeže.

 

Obecné informace:

K ubytování na domově mládeže může být přijat uchazeč, který je v posuzované době žákem střední školy v denní formě vzdělávání. Uchazeči budou přiděleny body dle kritérií v příloze  přihlášky k ubytování č. 1. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Uchazeči budou přijímání dle pořadí na základě dosaženého počtu bodů. V případě dosažení stejného počtu bodů bude rozhodující pro přijetí věk uchazeče.

Žáci Střední průmyslové školy stavební Pardubice jsou přijímáni na základě vyplněné přihlášky k ubytování, kterou mohou odevzdat se zápisovým lístkem. Kritéria se na ně nevztahují.

Přihlášky zasílejte poštou na adresu školy, datovou schránkou nebo e-mailem na sadovska@spsstavebni.cz.

 

                                                                                                                  Mgr. Renata Petružálková
                                                                                                                           ředitelka školy

 

Kritéria pro umístění žáka pro školní rok 2020/2021 jsou přílohou č. 1.