Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Ubytování

Ubytování

Domov mládeže

 

 

V současné chvíli je kapacita ubytování naplněna, přijímáme přihlášky do pořadníku náhradníků.

DM.jpg 

 

Roman Kopáček, vedoucí domova mládeže SPŠ stavební Pardubice

TELEFON/FAX DM +420 466 680 032
MOBILNÍ TELEFON +420 702 286 664
ÚSTŘEDNA +420 466 680 339
e-mail

skola@spsstavebni.cz
kopacek@spsstavebni.cz

Přihláška k ubytování

Řád domova mládeže

Informace k ubytování v DM

Úhrada za ubytování v DM

 

Kritéria ředitelky školy k přijímání žáků a studentů k ubytování
v Domově mládeže SPŠ stavební Pardubice.

 

Čl. 1
Obecné podmínky

Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, o umisťování žáků a studentů v domově mládeže rozhoduje ředitelka  SPŠ stavební Pardubice, jehož  činnost  vykonává  Domov mládeže. Ředitelka při umísťování žáka nebo studenta (dále jen žáka) přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. O umístění rozhoduje ředitelka na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka a zletilým žákem do termínu vypsaného ředitelkou SPŠ stavební Pardubice na každý školní rok. Ředitelka písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova mládeže nejpozději do 30. června. Rozhodnutí ředitelky o umístění či neumístění v domově mládeže nepodléhá správnímu řízení.

 

Čl. 2
Upřesnění kritérií pro umísťování žáků

Uzávěrka přijímání přihlášek: do 25. května 2018. Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném školským zařízením, který je dostupný na webových stránkách školy. Termín vyrozumění o umístění žáka je do 30. června.

 

Čl. 3
Kritéria pro umístění žáka

Kritéria pro umístění žáka pro školní rok 2018/2019 jsou přílohou č. 1.