Drobečková navigace

Úvod > Ostatní info > Ubytování

Ubytování

Domov mládeže

 

Volná kapacita ubytování k 1.9.2017:

pro chlapce    ...   0

     pro dívky   ...   0

V současné chvíli je kapacita ubytování naplněna, přijímáme přihlášky do pořadníku náhradníků.

20170823_120139.jpg 

 

Roman Kopáček, vedoucí domova mládeže SPŠ stavební Pardubice

TELEFON/FAX DM +420 466 680 032
MOBILNÍ TELEFON +420 702 286 664
ÚSTŘEDNA +420 466 680 339
e-mail

skola@spsstavebni.cz
kopacek@spsstavebni.cz

Přihláška k ubytování

Řád domova mládeže

Informace k ubytování v DM

Úhrada za ubytování v DM

 

Kritéria ředitelky k umísťování žáků a studentů
v Domově mládeže,  SPŠ stavební Pardubice.

 

Čl.1
Obecné podmínky

Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, o umisťování žáků a studentů v domově mládeže rozhoduje ředitelka  SPŠ stavební Pardubice, jehož  činnost  vykonává  Domov mládeže. Ředitelka při umísťování žáka nebo studenta (dále jen žáka) přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. O umístění rozhoduje ředitelka na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka a zletilým žákem do termínu vypsaného ředitelkou SPŠ stavební Pardubice na každý školní rok. Ředitelka písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova mládeže nejpozději do 30. června. Rozhodnutí ředitelky o umístění či neumístění v domově mládeže nepodléhá správnímu řízení.

 

Čl.2
Upřesnění kritérií pro umísťování žáků

Uzávěrka přijímání přihlášek: do 25. května 2017. Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném školským zařízením, který je dostupný na webových stránkách školy. Termín vyrozumění o umístění žáka je do 30. června.

 

Čl. 3
Kritéria pro umístění žáka

Kritéria pro umístění žáka pro školní rok 2017/2018 jsou přílohou č. 1.

 

 

 

Informujeme zájemce o studium učebního oboru 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, že bylo vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. Termín uzávěrky podání přihlášek ke studiu oboru s talentovou zkouškou je 1.3.2018.

http://www.spsstavebni.cz/prijimaci-rizeni

2012-06-06 pluh + ZZ 2012 001.JPG

Fulltextové vyhledávání

Aktuality