Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Ubytování

Ubytování

Domov mládeže

 

Kroužky DM

FLORBAL

PONDĚLÍ, ČTVRTEK 19:30 - 21:00
SÁLOVÝ FOTBAL ÚTERÝ 19:30 - 21:00
STOLNÍ TENIS DLE DOHODY  
STŘELECKÝ KROUŽEK DLE DOHODY  
NOHEJBAL, BADMINTON, BASKETBAL STŘEDA 19:30 - 21:00
POSILOVNA PONDĚLÍ - ČTVRTEK 19:30 - 21:00

 

DM.jpg 

 

Roman Kopáček, vedoucí domova mládeže SPŠ stavební Pardubice

TELEFON/FAX DM +420 466 680 032
MOBILNÍ TELEFON +420 702 286 664
ÚSTŘEDNA +420 466 680 339
e-mail

skola@spsstavebni.cz
kopacek@spsstavebni.cz

Přihláška k ubytování

Řád domova mládeže

Informace k ubytování v DM

Úhrada za ubytování v DM

 

Kritéria ředitelky školy k přijímání žáků a studentů k ubytování
v Domově mládeže SPŠ stavební Pardubice.

 

Čl. 1
Obecné podmínky

Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, o umisťování žáků a studentů v domově mládeže rozhoduje ředitelka  SPŠ stavební Pardubice, jehož  činnost  vykonává  Domov mládeže. Ředitelka při umísťování žáka nebo studenta (dále jen žáka) přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. O umístění rozhoduje ředitelka na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka a zletilým žákem do termínu vypsaného ředitelkou SPŠ stavební Pardubice na každý školní rok. Ředitelka písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova mládeže nejpozději do 30. června. Rozhodnutí ředitelky o umístění či neumístění v domově mládeže nepodléhá správnímu řízení.

 

Čl. 2
Upřesnění kritérií pro umísťování žáků

Uzávěrka přijímání přihlášek: do 25. května 2019. Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném školským zařízením, který je dostupný na webových stránkách školy. Termín vyrozumění o umístění žáka je do 30. června.

 

Čl. 3
Kritéria pro umístění žáka

Kritéria pro umístění žáka pro školní rok 2019/2020 jsou přílohou č. 1.

 

 

 

Nabídka stipendijního programu

Eurovia_HR-SŠ_letak_297x210_preview.jpg
 

 Nabídka zaměstnání pro absolventy

 HZS Pardubického kraje přijme do služebního poměru

VRCHNÍHO INSPEKTORA

pro kontrolní činnost, stavební prevenci a ZPP

Fulltextové vyhledávání