Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Ubytování

Ubytování

Domov mládeže

!ZMĚNA! TERMÍNU PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K UBYTOVÁNÍ V DM:

Přihlášky posílejte nejpozději do 26. 6. 2020 na adresu Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Sokolovská 150, 533 54 Rybitví.

 

 

Dne 11.4.2020

INFORMACE PRO UBYTOVANÉ ŽÁKY NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

z informací ohledně vývoje zahájení výuky vyplývá, že se do škol vrátí pouze žáci posledních ročníků maturitních a učebních oborů. Provoz domova mládeže pravděpodobně nebude do konce června 2020 obnoven. V následujících dnech budete kontaktováni příslušným vychovatelem s informací možnosti vyzvednutí svých věcí. Prosím vás, abyste si po dohodě s vychovatelem věci odvezli a v případě zájmu o ubytování pro příští školní rok podali přihlášku, kterou si stáhnete na webových stránkách školy. Vyúčtování plateb za ubytování a stravování proběhne v červenci 2020.

Přeji vám zdárné ukončení školního roku, sluníčkové prázdniny a těším se na vás v dalším školním roce.

V případě dotazů se obraťte na tel. 702 286 660 nebo e-mail petruzalkova@spsstavebni.cz.

 

Dne 24.3.2020: 

OZNÁMENÍ O PLATBÁCH ZA UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že úhrada za ubytování na domově mládeže vám bude po závěrečném vyúčtování vrácena na uvedený účet. Pokud potřebujete finanční prostředky, které nyní poukazujete na ubytování, zrušte příkaz k úhradě k nejbližšímu možnému termínu. Po skončení důvodu opatření zavedete platbu opět dle pokynů.

Případné dotazy na tel. 702 286 660 nebo e-mailu petruzalkova@spsstavebni.cz
Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

 

 

Kroužky DM

FLORBAL

PONDĚLÍ, ČTVRTEK 19:30 - 21:00
SÁLOVÝ FOTBAL ÚTERÝ 19:30 - 21:00
STOLNÍ TENIS DLE DOHODY  
STŘELECKÝ KROUŽEK DLE DOHODY  
NOHEJBAL, BADMINTON, BASKETBAL STŘEDA 19:30 - 21:00
POSILOVNA PONDĚLÍ - ČTVRTEK 19:30 - 21:00

 

DM.jpg 

 

Roman Kopáček, vedoucí domova mládeže SPŠ stavební Pardubice

TELEFON/FAX DM +420 466 680 032
MOBILNÍ TELEFON +420 702 286 664
ÚSTŘEDNA +420 466 680 339
e-mail

skola@spsstavebni.cz
kopacek@spsstavebni.cz

Přihláška k ubytování

Řád domova mládeže

Informace k ubytování v DM

Úhrada za ubytování v DM

 

Podmínky přijetí k ubytování v Domově mládeže

při Střední průmyslové škole stavební Pardubice

pro školní rok 2020-2021

 

Střední průmyslová škola stavební Pardubice zastoupená ředitelkou školy Mgr. Renatou Petružálkovou v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb, o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních v platném znění dle § 4, odst. 1 a 2 a zákona 500/2004 Sb., správní řád

vyhlašuje

kritéria pro přijetí uchazečů o ubytování na domově mládeže.

 

Obecné informace:

K ubytování na domově mládeže může být přijat uchazeč, který je v posuzované době žákem střední školy v denní formě vzdělávání. Uchazeči budou přiděleny body dle kritérií v příloze  přihlášky k ubytování č. 1. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Uchazeči budou přijímání dle pořadí na základě dosaženého počtu bodů. V případě dosažení stejného počtu bodů bude rozhodující pro přijetí věk uchazeče.

Žáci Střední průmyslové školy stavební Pardubice jsou přijímáni na základě vyplněné přihlášky k ubytování, kterou mohou odevzdat se zápisovým lístkem. Kritéria se na ně nevztahují.

Přihlášky zasílejte poštou na adresu školy, datovou schránkou nebo e-mailem na sadovska@spsstavebni.cz.

 

                                                                                                                  Mgr. Renata Petružálková
                                                                                                                           ředitelka školy

 

Kritéria pro umístění žáka pro školní rok 2020/2021 jsou přílohou č. 1.