Česky English

Parametrické vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení 2021/2022

 

Na základě opatření obecné povahy č.j. MŠMT – 43073/2020-3, bod IV a kritérií přijímacího řízení pro přijetí ke studiu v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 čj. SPŠS/1484/2020 oboru Stavebnictví rozhodla ředitelka Střední průmyslové školy stavební Pardubice o zrušení školní přijímací zkoušky. O pořadí přijatých uchazečů rozhodla na základě ostatních kritérií, ve kterých uchazeč může získat maximálně 60 bodů.

Přijatý uchazeč je povinen potvrdit svůj zájem studovat na dané škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Odevzdání zápisového lístku: 

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 60g, odst. 6 svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Zpětvzetí zápisového lístku:

Zpětvzetí zápisového lístku je možné na základě předložení nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021 - PŘIJATÍ UCHAZEČI

 

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ - Pozemní stavitelství a CAD/BIM projektování podle pořadí

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ - Pozemní stavitelství a CAD/BIM projektování podle reg. čísla

 

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ - Pozemní stavitelství a architektura podle pořadí

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ - Pozemní stavitelství a architektura podle reg. čísla

 

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ - Pozemní stavitelství a interiérový design podle pořadí

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ - Pozemní stavitelství a interiérový design podle reg.čísla

 

33-41-L/01 Operátor a programátor CNC dřevařské výroby podle pořadí

33-41-L/01 Operátor a programátor CNC dřevařské výroby podle reg.čísla

 

UČEBNÍ OBORY podle pořadí

36-64-H/01 Tesař a konstruktér střech
33-56-H/01 Truhlář
39-41-H/01 Malíř, lakýrník a tapetář
36-67-H/01 Zedník, obkladač a sádrokartonář

UČEBNÍ OBORY podle čísla

36-64-H/01 Tesař a konstruktér střech
33-56-H/01 Truhlář
39-41-H/01 Malíř, lakýrník a tapetář
36-67-H/01 Zedník, obkladač a sádrokartonář

 

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ - Pozemní stavitelství - kombinované zkrácené

(kombinovaného studia se odevzdání zápisového lístku netýká)

Fulltextové vyhledávání

 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ZDE