Česky English

Parametrické vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Výsledky Talent1 - PŘIJAT_NEPŘIJAT 5_2.jpgDle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 60 g, odst. 6 a 7 svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledku přijímacího řízení. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

Vzetí zápisové lístku zpět může uchazeč v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v oboru studia bez talentové zkoušky na téže nebo jiné škole nebo na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Se zápisovým lístkem odevzdejte vyplněný osobní dotazník žáka.

Žák je při nástupu ke studiu na střední školy povinen předložit poslední ročníkové vysvědčení ze základní školy.