Pluh
Učebna PC
Štír
Hrad Bouzov
Seč tesaři

Aktuálně ze SPŠS O škole

Střední škola se od svého založení Pozemními stavbami v roce 1951 zaměřuje na vzdělávání ve stavebních oborech. Postupně byly ke škole připojeny další školské subjekty v Pardubicích. Vždy však škola zůstala odborně zaměřena na stavební profese. Za dobu své existence si vytvořila úzké vztahy a spolupráci se stavebními firmami v Pardubickém kraji, což škole umožňuje plnit jeden ze svých strategických cílů – maximální propojenost teoretických znalostí s praktickými dovednostmi. Škola po celou dobu své existence reaguje na potřeby potencionálních zaměstnavatelů a požadavky rodičovské a žákovské veřejnosti. V posledních deseti letech bylo do modernizace školy investováno 130 miliónů korun, které umožnily zkvalitnění přípravy odborného výcviku ve vlastních dílnách a inovaci teoretické výuky.  Žáci školy se účastní zahraničních výměnných stáží.

....více informací


vpš.jpg

předplatné do divadla

 

 

Fulltextové vyhledávání