Drobečková navigace

Úvod > Ostatní info > Studentský parlament

Studentský parlament

 

Studentský parlament 2017-18

  žák 1 žák 2 žák 3
1.A Szotkowski Vojtěch Ležovič Aleš Škarda Dominik
1.C

Nová Karolína

Vrbický Matěj Kochánek Pavel
1.D Orlíčková Kristýna Unzeitig Kristián Nagy Kryštof
2.A Soukupová Zuzana
Liška Josef
Dworschak Daniel
2.C Hoffmann Radek
Včelák Patrik
 
2.D Švarc Matěj Alexander Vančura Jan  
3.A Nedomová Natálie
Kasalová Klára
Griesl Jan
3.C Lorenc Petr Josef Šimeček  
4.A Posoldová Pavla Žemličková Anne-Marie  

 

Vznik parlamentu

Studentský parlament byl založen v říjnu 2011. Skládá se ze zástupců tříd Střední průmyslové školy stavební Pardubice. Jeho členové se setkávají pravidelně jednou za měsíc. Na setkání je přizvána ředitelka školy.  

Poslání parlamentu

Studenti mají právo podílet se na správě školy, dávat podněty k jejímu rozvoji. Učí se tak jednat s dospělými, přijímat autoritu a vyslovit, odůvodnit a prosazovat svůj názor. Parlament pomáhá vytvářet demokratické klima ve škole. Výchova k zájmu o dění kolem sebe napomáhá k vytváření takových postojů, které jsou potřebné pro fungování demokratických principů.

Volby do parlamentu

Studenti každé třídy si volí jednoho zástupce ze své třídy. Volební období je na jeden školní rok. Volby se konají tajným způsobem na základě rovného a přímého práva a podle zásad většinového systému.

Zásady parlamentu

  1. Studenti mají právo podílet se na dění ve škole.
  2. Studentský parlament zastupuje studenty.
  3. V parlamentu je zastoupena každá třída a každý obor ve škole.
  4. Rozhodnutí SP vycházejí z rozhodnutí a vůle většiny členů. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda parlamentu.
  5. Člen SP se může vzdát svého členství.
  6. Členy nelze postihovat za hlasování a projevy učiněné na zasedáních.
  7. Zasedání SP jsou pravidelná.
  8. SP je schopný usnášet se za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.
  9. SP poskytuje informace o své činnosti stručným zápisem o svých jednáních.
  10. Třída, která si své zástupce nezvolila nebo se její zástupce neúčastní setkání, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.