Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Studentský parlament

Studentský parlament

 Studentský parlament se schází každou první středu v měsíci ve 12.25 h ve studovně školy.

Studentský parlament 2018-19

  žák 1 žák 2 žák 3
1.A Pavlína Voženílková Lukáš František Maisner
 
1.B

Denis Dospěl

Adéla Bunčeková Jakub Hrubý
1.C

Matyáš Zahradníček

Dominik Duda
 
1.D Hynek Linhart
Thomas Riley
 
1.E Jakub Šimek Marek Zita  
2.A Pavlína Holubová
Tomáš Mazuch
Dominik Škarda
2.C Karolína Nová
   
2.D Ernest Gono
Kristýna Orlíčková
 
3.A Zuzana Soukupová
Josef Liška
Dworschak Daniel
3.C Patrik Včelák Radek Hoffmann  
3.D Jan Vančura
Vojtěch Kverek  
4.A Natálie Nedomová
Klára Kasalová
 Anne-Marie Žemličková

 

Vznik parlamentu

Studentský parlament byl založen v říjnu 2011. Skládá se ze zástupců tříd Střední průmyslové školy stavební Pardubice. Jeho členové se setkávají pravidelně jednou za měsíc. Na setkání je přizvána ředitelka školy.  

Poslání parlamentu

Studenti mají právo podílet se na správě školy, dávat podněty k jejímu rozvoji. Učí se tak jednat s dospělými, přijímat autoritu a vyslovit, odůvodnit a prosazovat svůj názor. Parlament pomáhá vytvářet demokratické klima ve škole. Výchova k zájmu o dění kolem sebe napomáhá k vytváření takových postojů, které jsou potřebné pro fungování demokratických principů.

Volby do parlamentu

Studenti každé třídy si volí jednoho zástupce ze své třídy. Volební období je na jeden školní rok. Volby se konají tajným způsobem na základě rovného a přímého práva a podle zásad většinového systému.

Zásady parlamentu

  1. Studenti mají právo podílet se na dění ve škole.
  2. Studentský parlament zastupuje studenty.
  3. V parlamentu je zastoupena každá třída a každý obor ve škole.
  4. Rozhodnutí SP vycházejí z rozhodnutí a vůle většiny členů. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda parlamentu.
  5. Člen SP se může vzdát svého členství.
  6. Členy nelze postihovat za hlasování a projevy učiněné na zasedáních.
  7. Zasedání SP jsou pravidelná.
  8. SP je schopný usnášet se za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.
  9. SP poskytuje informace o své činnosti stručným zápisem o svých jednáních.
  10. Třída, která si své zástupce nezvolila nebo se její zástupce neúčastní setkání, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

Milé žákyně, milí žáci, hlasujte v soutěži TECHNOhrátek „Řemeslo doma“. Hlasujte již nyní na https://cs-cz.facebook.com/TECHNOhratky/ a podpořte výrobky našich žáků. Hlasovat můžete do pondělí 15. června do 12 hodin. Ceny budou jako vždy zajímavé.

Fulltextové vyhledávání