Česky English Ukrainian
Drobečková navigace

Úvod > Profil školy > Profesní etika školy

Profesní etika školy

Etické desatero pedagoga Střední průmyslové školy stavební Pardubice

 1. Pedagog rozvíjí celkovou osobnost žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a předpoklady. Při vzdělávání hájí jeho zájmy a uplatňuje rovný přístup ke všem žákům.
 2. Základním cílem při vzdělávání žáka je uplatnitelnost na trhu práce.
 3. Pedagog přijímá v rámci možností zodpovědnost za vzdělávání žáka. Snaží se maximálně vytvořit podmínky ke stimulaci žákova poznání.
 4. Pedagog působí svým vlivem na žáka tak, aby si uvědomil důležitost současného i budoucího vzdělávání pro vlastní životni realizaci.
 5. Pedagog ctí osobní informace žáka.
 6. Pedagog nezneužívá své postavení vůči žákům, své povolání chápe jako předávání vzorů chování a jednání na budoucí generace.
 7. Pedagog postupuje spravedlivě, důsledně a podle stanovených pravidel při hodnocení chování a vzdělávání žáka. Okamžitě reaguje na sociálně patologické jevy, šikanu a další projevy poškozující práva či zdraví žáka.
 8. Pedagog nekritizuje práci a přístup ostatních kolegů, přispívá svých vystupováním před žáky k plnění strategických záměrů školy.
 9. Pedagog předává znalosti a dovednosti žákům na profesní úrovní odpovídající současným trendům a měnícím se požadavkům trhu práce a potencionálních zaměstnavatelů.
 10. Pedagog je povinen rozvíjet a prohlubovat svou profesní kvalifikaci v rámci sebevzdělávání a celoživotního učení.

 Etické desatero zaměstnance Střední průmyslové školy stavební Pardubice

 1. Na strategických cílech rozvoje školy participují všechny úseky školy.  
 2. Filozofie zaměstnanců školy vychází z uvědomění si poskytování veřejné služby a jednají se všemi zákazníky školy na zásadách rovnosti a komunikativnosti.
 3. Vzdělávací politika školy je založena na zásadách otevřenosti ke všem zaměstnancům školy, sociálním partnerům a komunitám.
 4. Škola spolupracuje při stanovení svých cílů s odborovou organizací Stavba, Sdružením rodičů a přátel stavební školy Rybitví, studentským parlamentem a školskou radou.
 5. Všichni zaměstnanci se vzdělávají a prohlubují svoji profesní odbornost s cílem zachovat konkurenceschopnost školy na trhu stavebních škol.
 6. Vztahy mezi zaměstnanci jsou založeny na vzájemné úctě, podpoře a spolupráci. Jednají v zájmu celku a na základě týmových vztahů.
 7. Zaměstnanci školy dodržují zásady etického chování i mimo pracoviště tak, aby nepoškozovali dobré jméno školy a poslání vlastní profese.
 8. Všichni zaměstnanci školy pečují o svěřený majetek.
 9. Zaměstnanci nesmějí přijímat hmotné ani finanční výhody od dodavatelů, výrobců či jiných poskytovatelů služeb. Nesmějí přijímat  protislužby či jiné výhody od zákazníků školy. Nesmí preferovat při výuce pomůcky, prostředky a výukové programy, na nichž jsou jakýmkoli způsobem osobně zainteresováni.
 10.  Každý zaměstnanec hájí ve vztahu k veřejnosti strategické zájmy školy a práci každého jednotlivého zaměstnance.

 

 

Fulltextové vyhledávání