Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Profesní kvalifikace

Střední průmyslová škola stavební Pardubice je autorizovanou osobou v poskytování profesních kvalifikací.

Na úvod pár nezbytných obecných informací:

Profesní kvalifikaci definuje zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako“ způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání".

Zkouška z profesní kvalifikace je pak ověření znalostí a dovedností lidí, zda dané činnosti v rámci povolání ovládají a jsou způsobilí je vykonávat. Na základě zkoušky je vystaven certifikát, který je státem uznávaný.

Vlastní postup vykonání zkoušky krok za krokem:

1. Zvolte si profesní kvalifikaci, ze které chcete složit zkoušku. K dnešnímu dni máte možnost na naší škole vykonat zkoušku z následujících kvalifikací:

Obor: Kód: Povolání:
Truhlář (33-56-H/01)    
truhlář nábytkář 33-001-H truhlář
stavební truhlář  33-002-H truhlář
Tesař (36-64-H/01)    
tesař 36-051-H tesař
Zedník (36-67-H/01)    
zedník 36-020-H zedník

2. Seznamte se s tím, co je nutné ke zkoušce vědět a umět – tzv. Kvalifikační standardy, které najdete na webové stránce NSK Národní soustavy kvalifikací na http://www.narodni-kvalifikace.cz

3. Seznamte se s tím, jakým způsobem budete z těchto znalostí a dovedností zkoušen/a - tzv. Hodnotící standardy najdete na stejné webové stránce NSK.

4. Pokud jste si jistý / jistá, že vše uvedené v kvalifikačních a hodnotících standardech dané kvalifikace znáte a umíte, zašlete na naši školu Přihlášku ke zkoušce z profesní kvalifikace včetně doručovací adresy, telefonu, emailové adresy a podpisu.

5. Vyčkejte na doručení pozvánky, kde bude uveden termín Vaší zkoušky, pokyny ke zkoušce a faktura pro zaslání platby za vykonání zkoušky. Stanovený poplatek je nutno uhradit nejpozději do 7 dnů před konáním zkoušky a toto při zahájení zkoušky doložit.

6. Pokud se nemůžete ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, je nutno nejpozději 2 dny před stanoveným termínem dodat do školy písemnou žádost o stanovení jiného termínu s uvedením důvodu. Pokud se ke zkoušce ve stanoveném termínu nedostavíte bez omluvy, posuzuje se, jako byste u zkoušky neuspěl/a a již zaplacený poplatek se nevrací.

7. Ve stanovené termíny se dostavte do školy v dostatečném časovém předstihu na určené místo.

8. Celková doby přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a požadavky BOZP a PO.

9. Zkouška trvá trvá 2 – 3 dny podle oboru, skládá se z písemné části, praktické části v délce 10 – 14 hodin (hodinou se v tomto případě rozumí 60 minut) a ústní části. Zkouška probíhá před autorizovanou osobou školy pro danou kvalifikaci.

10. Po úspěšném vykonání zkoušky dostanete Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené např. při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

11. Na základě Osvědčení o získání profesní kvalifikace vztahující se k řemeslné živnosti si lze založit živnost.

Výuční list

Fulltextové vyhledávání

Aktuality

TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ZDE