Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Aktuality

Aktuality


 

Informace k ubytování platné od 19.4.2021

Informace k ubytování platné od 19.4.2021

Vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině poskytujeme uvedeným žákům ubytování v domově mládeže, a to od pondělí 19.4.2021.

Podmínky ubytování:

  • Ubytovaný se prokáže negativním AG, PCR testem ne starším 48 hodin;
  • Ubytovaný se prokáže čestným prohlášením o splnění ochranné doby po prodělání onemocnění COVID 19, který prodělal v předchozích 90 dnech /čestné prohlášení může vyplnit na místě/;
  • Ubytovaný je očkován dvěma vakcínami, kdy od 2. očkování uplynula lhůta 14 dní.

V případě, že ani jedno z předchozího nemůže ubytovaný předložit, bude testován na domově mládeže, kdy se bude řídit pokyny vychovatele.

Pokud se ubytovaný odmítne testovat, musí domov mládeže opustit.

Pro ubytované platí včasné objednání stravy.

Úhrada za ubytování a stravu:

Ubytovaný uhradí pouze dny, kdy bude ubytovaný a odebranou stravu.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školyInformace o zpracování osobních údajů - testování COVID-19

Vážení,

rádi bychom vás informovali, na základě čeho se testování provádí, s jakými osobní údaji při tom budeme zacházet, za jakým účelem, kdo vše může mít k údajům přístup a jak bude s osobními údaji dále naloženo.

Informace naleznete v příloze:

GDPR Covid zaměstnanci

GDPR Covid žáciPOSTUPNÝ NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

rádi bychom vás informovali, že se blíží postupný návrat žáků do škol. Prezenční výuka se bude zpočátku týkat pravděpodobně jen některých skupin žáků. Zatím v týdnu od 12.4.2021 se v organizaci výuky nic nemění. Pokračují pouze individuální konzultace s pedagogy a komisionální zkoušky. Jakmile budeme vědět více k provozu školy od 19.4.2021 z MŠMT, budeme vás informovat včas prostřednictvím Edookitu. O průběhu testování žáků vás budeme včas informovat.

Těšíme se na vás.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školyPrůběh výuky

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

je již více než jisté, že návrat do školy nám v nejbližší době nebude umožněn. Je nám celé situace líto, ale nemusím zdůrazňovat, že za okolnosti epidemie nikdo nemůže. Nezbývá než najít cestu, jak se s online výukou vypořádat. Navštívila jsem s paní zástupkyní v rámci hospitací několik vyučovacích hodin a musím konstatovat, že učitelé vedou výuku kvalitně, a i žáci spolupracují a snaží se. Obě strany to mají velmi těžké a žáky i učitele velmi obdivuji. Rozumím tomu, že vás tento způsob výuky již nebaví a jistě se mohou objevit i úvahy o tom, zda vás baví studovaný obor, zejména u vás, žáků prvních ročníků. Chtěla bych vás ujistit, že již nyní přemýšlíme, jak vám výuku vynahradit nebo alespoň tu část, která nyní nemůže být realizována ani formou online. Musíme však počkat na ustanovení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. O dalším postupu vás budeme informovat průběžně, jak již konáme v systému Edookit.

Vydržte, nic nevzdávejte, vir bude zlikvidován a my si společně užijeme nejen výuku, ale i mimoškolní akce.

Mějte na paměti, že vámi studované obory jsou perspektivní z hlediska profesního uplatnění.

Opatrujte se a za celý pedagogický sbor vzkazuji, že se na vás moc těšíme. 

Za tým pedagogů Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školyVÝUKA V TÝDNU OD 1.3. DO 21.3.2021

Datum konání: 1. 3. 2021 - 21. 3. 2021

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

s účinností od 1.3.2021 do 21.3.2021 probíhá výuka distanční formou vzdělávání dle rozvrhu tříd. Distanční výuka je pro žáky povinná. V tomto týdnu neprobíhá ani výuka praktická, ani odborný výcvik. Na pozvání učitelů teoretických předmětů a učitelů odborného výcviku probíhají individuální konzultace s žáky a komisionální zkoušky žáků posledních ročníků. Provoz domova mládeže je uzavřen. Školní jídelna je v provozu pro žáky distanční výuky, ale pouze odebráním stravy výdejním okénkem. 

Podrobnější informace a pokyny k výuce obdržíte přímo na emaily uvedené v systému Edookit.

Věřím, že situaci zvládneme a budeme nadále zdárně spolupracovat formou on – line.

V případě dotazů volejte na tel. 702 286 660.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školyVÝUKA V TÝDNU od 14.12. do 18.12.2020

Datum konání: 14. 12. 2020 - 18. 12. 2020

Od pondělí 14.12.2020 přecházejí oproti původnímu rozvrhu

třídy 2D, 3C a 3D na online výuku.

Zároveň je od příštího týdne uzavřena kantýna.

Děkujeme za pochopení. 

 VÝUKA V TÝDNU od 7.12. do 18.12.2020

Datum konání: 7. 12. 2020 - 18. 12. 2020

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

jistě jste zaznamenali na internetu, že od pondělí 7.12.2020 se vracíme do školy. Doufám, že vás tato zpráva potěšila. Přikládáme tabulku, ve které najdete způsob výuky v jednotlivých týdnech. Rozvrh hodin bude upraven s ohledem na hygienická opatření. Změny najdete v Edookitu. V případě nejasností volejte 702 286 660 nebo pište petruzalkova@spsstavebni.cz.

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

 

Výuka 7-18.12.jpgVÝUKA V TÝDNU od 30.11. do 4.12.2020

Datum konání: 30. 11. 2020 - 4. 12. 2020

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

aktualizujeme pro vás pokyny k výuce pro příští týden. Vzhledem k nutnosti dodržovat hygienická opatření ve školách neplatí běžný rozvrh hodin, ale řídíme se rozvrhem aktuálním v Edookitu. Rozvrh bude aktualizován během dneška. Pro větší srozumitelnost níže uvádím pokyny pro výuku od 30.11. do 4.12.2020. Pro třídy, které nejsou níže uvedené platí i nadále on -line výuka.

Upřesnění:

odborný výcvik /v dílnách školy nebo ve firmách/– mají třídy 1D/celý týden/, 1E/celý týden/, 2C /celý týden/, 1C /pouze pondělí/;

teoretická výuka /v budově školy/– 4A /dle aktuálního rozvrhu/, 2K /dle aktuálního rozvrhu/, 3C /dle aktuálního rozvrhu, 3D/dle aktuálního rozvrhu/,

domov mládeže – v provozu pro žáky posledních ročníků maturitních a učebních oborů a pro odborný výcvik žáků 1. ročníku oboru Operátor /pouze pondělí/.

Připomínám možnost přihlášení stravy.

Na viděnou se těší pedagogický sbor.

V případě nejasností bez obav kdykoli volejte na 702 286 660.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školyZAHAJUJEME VÝUKU

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,  

od 25.11.2020 začíná prezenční výuka ve středních školách žáků posledních ročníků a žáků odborného výcviku. Odborný výcvik začíná v 7.00 h a výuka v 7.50 h. Výuka maturitních ročníků probíhá dle aktuálního rozvrhu, odborný výcvik probíhá beze změn dle učebních oborů. Nezapomeňte si přinést s sebou roušky a respektujte pokyny k hygienickým opatřením. Objednejte si včas stravu. Podrobnější informace obdržíte v systému Edookit. 

Těšíme se na vás.  

Případné dotazy na telefonu 702 286 660. PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE OD 24.11.2020 OBNOVEN

Informace k ubytování na domově mládeže 

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,  

od 25.11.2020 začíná prezenční výuka ve středních školách pro určité ročníky a žáky škol. Pokyny k výuce obdržíte vždy od střední školy, kterou studujete. Domov mládež je pro vás k dispozici od úterý 24.11.2020 od 18.00 hodin. Respektuje prosím pokyny vašich vedoucích vychovatelů k dodržování hygienických opatření. Nezapomeňte na roušky. Objednejte si stravu. 

Těšíme se na vás.  

Případné dotazy na telefonu 702 286 660.  
TŘÍDNÍ SCHŮZKY 14.4.2021 16:00-18:00hodin

ZDE

Fulltextové vyhledávání

TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ZDE