Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Aktuality

Aktuality


 

Hlasování do soutěže ŘEMESLO DOMA II.

Datum konání: 8. 7. 2021 - 22. 8. 2021

Milí žáci, studenti, pedagogové, 

30.6.2021 bylo ukončeno zapojení do soutěže ŘEMESLO DOMA II.  

Z došlých 127 unikátních prací bylo v kategorii „střední školy“ vybránoi 15 a v kategorii „základní školy“ 16 děl.  

Dne 1. července bylo na Facebooku TECHNOhrátky spuštěno hlasování v obou kategoriích.

V tomto hlasování vyhraje vždy jeden výtvor – ten, který bude mít největší počet označení  „líbí se mi“.

Proto sdílejte, lajkujte a sbírejte hlasy pro své práce! Termín ukončení hlasování je do půlnoci 22. srpna!

Organizátoři akce děkují všem soutěžícím za účast, vybrat nejlepší z vás bylo nesmírně náročné, jelikož úroveň vašich děl v této soutěži byla skutečně vysoká. Ti z vás, co neuspějí v hlasování na Facebooku neztrácejte naději, máte šanci uspět v hlasování odborné poroty, kde bude cen mnohem více.

Výsledky soutěže budou oznámeny na Facebooku TECHNOhrátky, zprávou na Školském portálu Pardubického kraje a oznámením do příslušných škol.

Přejeme všem krásné léto.Informativní schůzka pro rodiče budoucích prváků

Datum konání: 28. 6. 2021

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na informativní schůzku konající se dne 28. června 2021

 

MATURITNÍ OBORY 15:00 hodin KINOSÁL (budova vrátnice)

UČEBNÍ OBORY 16:00 hodin STUDOVNA (škola)

 

Program:

  1. Představení pedagogů, požadavky vyučujících na výuku.
  2. Seznámení se studijní literaturou pro 1. ročník – seznam pomůcek.
  3. Informace o organizaci školního roku.
  4. Informace ke stravování, ubytování.

Předem děkujeme za Vaši účast.

S pozdravem                                                                                                                    

Mgr. Renata Petružálková     
ředitelka školySoutěž "Řemeslo doma II."

Datum konání: 26. 4. 2021 - 15. 6. 2021

Řemeslo doma II.jpgINFORMACE K VÝUCE A UBYTOVÁNÍ OD 26.4.2021

INFORMACE K VÝUCE

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

dle nařízení MŠMT - 6329/2021-17 se s platností od 26.dubna 2021 obnovuje částečný provoz výuky na středních školách. Od pondělí 26. dubna 2021 bude na naší škole zahájena výuka odborného výcviku všech tříd učebních oborů a maturitního oboru Operátor a programátor CNC dřevařské výroby dle platného rozvrhu hodin. Dále budou pokračovat konzultace pro pozvané skupiny žáků dle pokynů vyučujících.

Žáci se budou při příchodu do školy testovat, povinné zůstávají roušky.

Žáci si mohou přihlásit stravování a je zajištěno ubytování na domově mládeže.

Pro případné dotazy kontaktujte Mgr. Renatu Petružálkovou na tel. 702 286 660, petruzalkova@spsstavebni.cz.

Těšíme se na vás!

 

INFORMACE K UBYTOVÁNÍ

Vážení ubytovaní žáci,

dle nařízení MŠMT - 6329/2021-17 se s platností od 26.dubna 2021 obnovuje částečný provoz výuky na středních školách. V souvislosti s možností realizace praktického vyučování a individuálních a skupinových konzultací pro vybrané žáky vás informuje o možnosti ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně.

Ubytovaní žáci musí mít negativní test ne starší 48 hodin, nebo potvrzení o prodělání COVIDU v posledních 90 dnech.

Roušky jsou povinné.

Pokud žák nepředloží s příjezdem na domov mládeže jeden z uvedených způsobů prokázání zdravotního stavu, bude testován. V případě, že test bude pozitivní, budou kontaktováni zákonní zástupci žáka se sdělením pokynů dalšího postupu.

Pro případné dotazy kontaktujte vedoucího domova mládeže pana Romana Kopáčka nebo příslušné vychovatele jednotlivých skupin.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.Informace k ubytování platné od 19.4.2021

Informace k ubytování platné od 19.4.2021

Vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině poskytujeme uvedeným žákům ubytování v domově mládeže, a to od pondělí 19.4.2021.

Podmínky ubytování:

  • Ubytovaný se prokáže negativním AG, PCR testem ne starším 48 hodin;
  • Ubytovaný se prokáže čestným prohlášením o splnění ochranné doby po prodělání onemocnění COVID 19, který prodělal v předchozích 90 dnech /čestné prohlášení může vyplnit na místě/;
  • Ubytovaný je očkován dvěma vakcínami, kdy od 2. očkování uplynula lhůta 14 dní.

V případě, že ani jedno z předchozího nemůže ubytovaný předložit, bude testován na domově mládeže, kdy se bude řídit pokyny vychovatele.

Pokud se ubytovaný odmítne testovat, musí domov mládeže opustit.

Pro ubytované platí včasné objednání stravy.

Úhrada za ubytování a stravu:

Ubytovaný uhradí pouze dny, kdy bude ubytovaný a odebranou stravu.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školyInformace o zpracování osobních údajů - testování COVID-19

Vážení,

rádi bychom vás informovali, na základě čeho se testování provádí, s jakými osobní údaji při tom budeme zacházet, za jakým účelem, kdo vše může mít k údajům přístup a jak bude s osobními údaji dále naloženo.

Informace naleznete v příloze:

GDPR Covid zaměstnanci

GDPR Covid žáciPOSTUPNÝ NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

rádi bychom vás informovali, že se blíží postupný návrat žáků do škol. Prezenční výuka se bude zpočátku týkat pravděpodobně jen některých skupin žáků. Zatím v týdnu od 12.4.2021 se v organizaci výuky nic nemění. Pokračují pouze individuální konzultace s pedagogy a komisionální zkoušky. Jakmile budeme vědět více k provozu školy od 19.4.2021 z MŠMT, budeme vás informovat včas prostřednictvím Edookitu. O průběhu testování žáků vás budeme včas informovat.

Těšíme se na vás.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školyPrůběh výuky

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

je již více než jisté, že návrat do školy nám v nejbližší době nebude umožněn. Je nám celé situace líto, ale nemusím zdůrazňovat, že za okolnosti epidemie nikdo nemůže. Nezbývá než najít cestu, jak se s online výukou vypořádat. Navštívila jsem s paní zástupkyní v rámci hospitací několik vyučovacích hodin a musím konstatovat, že učitelé vedou výuku kvalitně, a i žáci spolupracují a snaží se. Obě strany to mají velmi těžké a žáky i učitele velmi obdivuji. Rozumím tomu, že vás tento způsob výuky již nebaví a jistě se mohou objevit i úvahy o tom, zda vás baví studovaný obor, zejména u vás, žáků prvních ročníků. Chtěla bych vás ujistit, že již nyní přemýšlíme, jak vám výuku vynahradit nebo alespoň tu část, která nyní nemůže být realizována ani formou online. Musíme však počkat na ustanovení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. O dalším postupu vás budeme informovat průběžně, jak již konáme v systému Edookit.

Vydržte, nic nevzdávejte, vir bude zlikvidován a my si společně užijeme nejen výuku, ale i mimoškolní akce.

Mějte na paměti, že vámi studované obory jsou perspektivní z hlediska profesního uplatnění.

Opatrujte se a za celý pedagogický sbor vzkazuji, že se na vás moc těšíme. 

Za tým pedagogů Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školyPLATBA ZA UBYTOVÁNÍ V DM

Vážení rodiče ubytovaných žáků,

vzhledem k tomu, že zatím nelze odhadnout, kdy bude návrat žáků středních škol zpět do výuky, ukončete platbu za ubytování a stravu. O zahájení výuky vás budeme včas informovat. Pokud byste platbu neukončili, peníze vám budou vráceny zpět na účet po konečném vyúčtování v červenci 2021. 

Předem děkuji za pochopení. Pro případné dotazy volejte tel. 702 286 660.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy 

 
Fulltextové vyhledávání

 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ZDE