Česky English Ukrainian

Parametrické vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty

Projekty


Zobrazeno 19 položek
 • Doučování žáků škol

  Střední průmyslová škola stavební Pardubice je zapojena do projektu doučování žáků škol. Realizace projektu: podzim 2021 Program: Individuální a skupinové doučování žáků

  Program
  Individuální a skupinové doučování žáků

 • Doučování žáků škol

  Doučování žáků středních škol


 • Erasmus +

  Projekty mobility osob


 • EU Peníze školám

  Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo podpůrnými kurzy, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

  Program
  Inovace ve vzdělávání na naší škole
  Trvání projektu
  2 roky
  Spolufinancováno
  6.3.2012 - 28.2.2014
  Realizátoři projektu
  pedagogičtí pracovníci teoretické výuky
  Rozpočet projektu
  1 585 550,- Kč

 • Chodím do práce v Pardubickém kraji

  Cílem projektu je vznik inovativní spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce v Pardubickém kraji. Realizací projektu bude podpořena individuální profesní příprava žáků s aktivní účastí zaměstnavatelů v odborném vzdělávání.


 • Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

  Střední průmyslová škola stavební Pardubice je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání.

  Reg. č. projektu
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
  Trvání projektu
  1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
  Realizátoři projektu
  Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje, Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.
  Rozpočet projektu
  183 464 588,46 Kč
  Projekt je aktivní
  Ano

 • Interaktivní jazyková učebna

  Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků pro jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce, a to prostřednictvím investic do infrastruktury školy. Učebna umožní interaktivní výuku cizích jazyků prostřednictvím využití multimediálních technologií a zavedení metody výuky CLIL.

  Program
  Integrovaný regionální operační program
  Reg. č. projektu
  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010018
  Spolufinancováno
  EU
  Rozpočet projektu
  849.090,-Kč
  Projekt je aktivní
  Ano

 • Leonardo da Vinci

  Cílem stáže bylo získání nových pracovních zkušeností v daném oboru, seznámení se s pracovním prostředím, pracovní morálkou, pracovními postupy v dané zemi.

  Program
  Na praxi k sousedům
  Trvání projektu
  průběžně
  Spolufinancováno
  Programem EU Leonardo da Vinci

 • Moderní technologie ve stavebnictví

  Cíl projektu: Žáci stavebních maturitních oborů se zúčastní 14denní odborné stáže v zahraničí přímo ve firmách. Součástí stáže je i kulturní program zaměřený na poznání tamějších kulturních reálií a tradic.

  Program
  Erasmus+: Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob/Odborné vzdělávání a příprava
  Reg. č. projektu
  2018-1-CZ01-KA102-047094
  Trvání projektu
  2018/2019
  Rozpočet projektu
  22 000 EUR (dotace)
  Projekt je aktivní
  Ano

 • Moderní technologie ve stavebnictví II

  Cíl projektu: Žáci stavebních maturitních oborů, žáci stavebních učebních oborů a žáci oboru truhlář se zúčastní 14denní odborné stáže v zahraničí přímo ve firmách. Součástí stáže je i kulturní program zaměřený na poznání tamějších kulturních reálií a tradic.

  Program
  Erasmus+: Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob/Odborné vzdělávání a příprava
  Reg. č. projektu
  2019-1-CZ01-KA102-060418
  Trvání projektu
  2019/2020
  Rozpočet projektu
  62 636 EUR (dotace)
  Projekt je aktivní
  Ano

 • Modernizace metod ve výuce

  Projekt umožní volbou vhodných šablon vzdělávání pedagogických pracovníků a prohloubení tak svých odborných kompetencí, umožní rozvoj spolupráce školy a firem. Zejména však pomůže implementaci nových výukových interaktivních metod do výuky a práci žáků v informační výchově.

  Reg. č. projektu
  CZ.02.3X/0.0/0.0/18_062/0014732
  Trvání projektu
  1.9.2019 - 1.9.2021
  Spolufinancováno
  Střední škola 1 033 500,- Kč + Domov mládeže 263 800,- Kč
  Realizátoři projektu
  SŠ + Domov mládeže
  Rozpočet projektu
  1 296 800,- Kč
  Projekt je aktivní
  Ano

 • Ověřením znalostí k lepší praxi

  Program
  Integrovaný regionální operační program
  Reg. č. projektu
  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005904
  Trvání projektu
  1.5.2018 – 31.1.2019
  Rozpočet projektu
  917 537 ,- Kč

  Ověřením znalostí k lepší praxi
 • Rozvoj čtenářství, cizích jazyků

  Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

  Program
  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Reg. č. projektu
  CZ.1.07/1.1.00/56.1675
  Rozpočet projektu
  990 462,00 Kč

 • Spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů

  Cílem projektu byly odborné stáže u firem v Pardubickém kraji. Stáže proběhly ve dvou etapách. V první etapě se stáží zúčastnilo 15 učitelů odborného výcviku a ve druhé 15 učitelů teoretického vyučování. Stáž trvala 40 hodin.

  Realizátoři projektu
  15 učitelů odborného výcviku a 15 učitelů teoretického vyučování

 • Tablety do škol

  Cílem projektu „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání" je implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce.

  Program
  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Reg. č. projektu
  CZ.1.07/1.3.00/51.0002
  Trvání projektu
  1.10. 2014 – 31.7.2015
  Spolufinancováno
  Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR

 • UNIV 2 KRAJE

  Projekt chce významně přispět k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání (část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii celoživotního učení ČR (část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení).


 • UNIV 3

  Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

  Program
  UNIV 3
  Trvání projektu
  2 roky

 • Vzdělání a praxe pro život

  Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

  Program
  Vzdělání a praxe pro život
  Reg. č. projektu
  CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005666
  Trvání projektu
  1.9.2017 – 30.6.2019
  Projekt je aktivní
  Ano

 • Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech

  Cílem projektu je seznámení žáků základních škol s technickým vzděláváním.

  Program
  Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji
  Reg. č. projektu
  CZ.1.07/1.1.03/02.0044

Zobrazeno 19 položek

 

 

Fulltextové vyhledávání