Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Projekty

Projekty

 


Zobrazeno 11 položek
 • EU Peníze školám

  Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo podpůrnými kurzy, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

  Program
  Inovace ve vzdělávání na naší škole
  Trvání projektu
  2 roky
  Spolufinancováno
  6.3.2012 - 28.2.2014
  Realizátoři projektu
  pedagogičtí pracovníci teoretické výuky
  Rozpočet projektu
  1 585 550,- Kč

 • Chodím do práce v Pardubickém kraji

  Cílem projektu je vznik inovativní spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce v Pardubickém kraji. Realizací projektu bude podpořena individuální profesní příprava žáků s aktivní účastí zaměstnavatelů v odborném vzdělávání.


 • Leonardo da Vinci

  Cílem stáže bylo získání nových pracovních zkušeností v daném oboru, seznámení se s pracovním prostředím, pracovní morálkou, pracovními postupy v dané zemi.

  Program
  Na praxi k sousedům
  Trvání projektu
  průběžně
  Spolufinancováno
  Programem EU Leonardo da Vinci

 • Ověřením znalostí k lepší praxi

  Program
  Integrovaný regionální operační program
  Reg. č. projektu
  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005904
  Trvání projektu
  1.5.2018 – 31.1.2019
  Rozpočet projektu
  917 537 ,- Kč

  Ověřením znalostí k lepší praxi
 • Rozvoj čtenářství, cizích jazyků

  Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

  Program
  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Reg. č. projektu
  CZ.1.07/1.1.00/56.1675
  Rozpočet projektu
  990 462,00 Kč

 • Spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů

  Cílem projektu byly odborné stáže u firem v Pardubickém kraji. Stáže proběhly ve dvou etapách. V první etapě se stáží zúčastnilo 15 učitelů odborného výcviku a ve druhé 15 učitelů teoretického vyučování. Stáž trvala 40 hodin.

  Realizátoři projektu
  15 učitelů odborného výcviku a 15 učitelů teoretického vyučování

 • Tablety do škol

  Cílem projektu „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání" je implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce.

  Program
  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Reg. č. projektu
  CZ.1.07/1.3.00/51.0002
  Trvání projektu
  1.10. 2014 – 31.7.2015
  Spolufinancováno
  Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR

 • UNIV 2 KRAJE

  Projekt chce významně přispět k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání (část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii celoživotního učení ČR (část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení).


 • UNIV 3

  Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

  Program
  UNIV 3
  Trvání projektu
  2 roky

 • Vzdělání a praxe pro život

  Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

  Program
  Vzdělání a praxe pro život
  Reg. č. projektu
  CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005666
  Trvání projektu
  1.9.2017 – 30.6.2019

 • Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech

  Cílem projektu je seznámení žáků základních škol s technickým vzděláváním.

  Program
  Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji
  Reg. č. projektu
  CZ.1.07/1.1.03/02.0044

Zobrazeno 11 položek