Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Pro učně

Pro učně


INFORMACE K VÝUCE OD 11.KVĚTNA 2002

Vážení rodiče, milí žáci,

výuka od 11.5.2020 je určena pouze pro žáky posledních ročníků učebních a maturitních oborů.  Výuka bude probíhat dle stanoveného harmonogramu, jehož součástí je i číslo třídy výuky. Po vstupu do areálu školy bude každý žák poučen o pravidlech dodržování hygienických opatření a pohybu po areálu. Harmonogram výuky již žáci i rodiče obdrželi emailem a je zadán v systému Edookit. Ve dnech, kdy žák bude ve škole si může objednat oběd. Pokud mají žáci požadavky na ubytování ve dnech výuky, sdělí to ředitelce školy předem.

POZOR! Každý žák si s sebou do školy přinese 2 roušky a sáček na uložení roušky použité.

Vzdělávání nižších ročníků se řídí pokyny distanční formy výuky.

Případné dotazy na emailu petruzalkova@spsstavebni.cz nebo tel. 702 286 660.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

 

 

INFORMACE PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ

Milé žákyně, milí žáci,

od 11. května bude probíhat výuka v omezením režimu tak, abyste si mohli shrnout a zopakovat učivo k úspěšnému složení závěrečné a maturitní zkoušky. Termíny výuky a předměty vám budou zaslány do Edookitu. Žáci učebních oborů obdrží pozvánky k závěrečným zkouškám. U žáků maturitních oborů budou termíny upřesněny po stanovení termínů didaktických testů.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

 

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - INFORMACE

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k okolnostem způsobeným mimořádnou situací upravuji konání závěrečné zkoušky v části zpracování SOP a praktické zkoušky. Pokyny vám budou zadány do Edookitu. V případě nejasností či dotazů kontaktujte ředitelku školy na e-mailu petruzalkova@spsstavebni.cz nebo tel. 702 286 660. Děkuji za pochopení a těším se opět na výuku.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

 

 

INFORMACE PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ - MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Milí žáci školy,
podle aktuálních informací MŠMT se budou maturitní a závěrečné zkoušky konat nejdříve od 21. dne po nástupu po zahájení výuky ve školách, a nejpozději do 30. června 2020. Pokud nebude zahájena výuka k 1. červnu 2020, bude výsledek maturitní a závěrečné zkoušky stanoven na základě prospěchu dosaženého v posledních 3 vysvědčení. Nezapočítává se 2. pololetí posledního ročníku /netýká se opravné a náhradní zkoušky/. Pokud žák neprospěl nebo nebyl hodnocen z nějakého předmětu v 1. pololetí tohoto školního roku, bude mu stanoven termín pro komisionální přezkoušení.

Maturitní zkoušky pro žáky denního formy vzdělávání – nebude se konat slohová práce z anglického a českého jazyka, ostatní zůstává beze změn.

Maturitní zkoušky pro žáky kombinované formy vzdělávání studia – profilová část zkoušky zůstává beze změn.

Závěrečné zkoušky – teoretická část zkoušek zůstává beze změn, požadavky na praktickou zkoušku budou upraveny dle časové náročnosti zkoušky, a to zejména u oboru umělecký kovář a zámečník. Obsah praktické zkoušky se včas dozvíte.

Případné dotazy na tel. 702 286 660 nebo e-mailu petruzalkova@spsstavebni.cz

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

Závěrečné zkoušky jaro 2020

Datum konání: 7. 1. 2020 - 16. 6. 2020

33-56-H/01      Truhlář                                               

Více

Publikováno 29. 1. 2020 9:39

Závěrečné zkoušky jaro 2019

Datum konání: 8. 1. 2019 - 21. 5. 2019

33-56-H/01      Truhlář                                               

Více

Publikováno 10. 5. 2019 12:43


Milé žákyně, milí žáci, hlasujte v soutěži TECHNOhrátek „Řemeslo doma“. Hlasujte již nyní na https://cs-cz.facebook.com/TECHNOhratky/ a podpořte výrobky našich žáků. Hlasovat můžete do pondělí 15. června do 12 hodin. Ceny budou jako vždy zajímavé.

Fulltextové vyhledávání