Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Pro maturanty > Maturity jaro 2016

Maturity jaro 2016Datum konání:
30.6.2016

Ve školním roce 2015/16 budou konat maturitní zkoušky žáci třídy:

Označení třídy

Obor dle RVP

Název dle ŠVP

4.A-PS

Stavebnictví    36-47-M/01

Pozemní stavitelství

Opravné zkoušky budou konat žáci oborů Stavebnictví (36-47-M/01), Stavební provoz 36-44-L/51, Stavební provoz (36-44-L/502) –v rámci třídy 4.A-PS.

 

Přihlášky k maturitní zkoušce

Přihlášku je nutné podat ředitelce školy do 1.12.2015 Do 21.12.2015 škola předá žákovy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Žák převzetí stvrdí podpisem Protokolu o předání výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Protokol je možné podepsat ve škole, nebo zaslat podepsaný v listinné podobě na adresu školy do  21.12.2015.

V rámci společné části maturitní zkoušky žáci povinně konají zkoušku z českého jazyka a literatury a mohou si zvolit mezi matematikou a anglickým jazykem.

V rámci profilové části konají následující zkoušky:

 

 

Třída 4.A-PS

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

 

Obsahovými okruhy pro povinné zkoušky jsou:

 • Praktická zkouška z odborných předmětů CAD-projektování staveb, Projektování staveb, Betonové konstrukce (forma zkoušky: praktická zkouška, 2 dny, dle zadání)
 • Stavební konstrukce - posuzování stavebních konstrukcí předměty Stavební mechanika, Betonové konstrukce, Dřevěné a kovové konstrukce (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 15 minut.
 • Pozemní stavitelství (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 30 minut.

 

Nepovinné zkoušky:

 • Fyzika
 • Matematika +

 

Obor Stavební provoz 36-44-L/51, Stavební provoz 36-44-L/502

 

Profilová část se skládá z:

 • Praktické zkoušky - probíhá jako dvoudenní (2 x 360 minut) ověření praktických dovedností v rámci předmětu Projektování staveb, Praxe-projektování, CAD - projektování staveb. Žáci mají zadán jednoduchý nepodsklepený objekt.
 • Technologie (zahrnuje učivo předmětu Technologie a Technická zařízení budov). Doba přípravy je 30 minut.
 • Stavebního provozu (zahrnuje učivo předmětů Stavební provoz a Ekonomika). Doba přípravy je 15 minut. 

 

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika +

 

 

Volno k přípravě na maturitní zkoušky

Volno k přípravě na maturitní zkoušky je poskytnuto v následujících dnech:

 • 4.A-PS            28.4.2016 a 18-23.5.2016

 

 

Ukončení výuky

Žáci ukončují výuku dne:

 • 4.A-PS            29.4.2016

 

Písemná část společné části maturitní části maturitní zkoušky

 

Datum

Předmět

Forma zkoušky

Zahájení

2.5.2016

Matematika

Didaktický test

8:00

2.5.2016

Anglický jazyk

Písemná práce

13:00

3.5.2016

Český jazyk

Didaktický test

8:00

3.5.2016

Český jazyk

Písemná práce

11:30

4.5.2016

Anglický jazyk

Didaktický test

8:00

 

 

Praktická maturitní zkouška

 

V oboru Stavebnictví se koná praktická maturitní zkouška formou praktické práce z předmětů CAD, Projektování staveb, a betonové konstrukce  formou 2 denní zkoušky. Hodnocení provádí zadávající vyučující podle úrovně zpracování.

V oboru Stavební provoz  praktická probíhá jako dvoudenní (2 x 360 minut) ověření praktických dovedností v rámci předmětu Projektování staveb, Praxe-projektování, CAD - projektování staveb. Žáci mají zadán jednoduchý nepodsklepený objekt.

 

Okruhy k  praktické zkoušce byly stanoveny v září 2015.

Datum praktické zkoušky:

4.A-PS            16.5-17.5.2016

 

Ústní část maturitní zkoušky

 

Termíny  konání ústní části:

 • 4.A-PS            24.5-30.5.2016

Zahájení je vždy v 7:30 v zasedací místnosti č.8. na vrátnici školy, kde probíhá též samotná maturitní zkouška.

Časový rozvrh bude upraven dle konečného seznamu žáků, kteří prospěli a budou připuštěni k ústní maturitní zkoušce, po klasifikační poradě za II. pololetí. Celá maturitní komise nastupuje vždy na slavností zahájení a ukončení.

Při zkoušce z českého jazyka a literatury v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu, v takovém případě losuje žák znovu. Příprava k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

Příprava k ústní zkoušce z cizího jazyka trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu.

Pro každou zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky bude zveřejněno 25-30 témat, ta jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období. Žák si 1 téma vylosuje. Příprava trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Výjimkou jsou zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství (Stavebnictví) a Technologie (Stavební provoz), kde příprava trvá 30 minut.

 

 

Termíny pro opravné a náhradní maturitní zkoušky dle vyhlášky 177/2009 v termínu podzim 2016:

Podání přihlášek k maturitní zkoušce ředitelce školy                      do 25.6.2016

Podání přihlášek ředitelkou školy do CZVV                                     do 30.6.2016

Období konání zkoušek profilové části MZ                                      1.9- 20.9.2016

Období konání ústních zkoušek společné části MZ                         11.9. -20.9.2016

Didaktické a písemné práce společné části MZ                              1.9-7.9.2016

 

 

V Rybitví dne 27.1.2016

Zpracoval: Mgr. Jiří Kutina, zástupce ředitelky pro teoretické vyučování

Schválil: Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy