Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Pro maturanty > Maturity jaro 2017

Maturity jaro 2017Datum konání:
30.6.2017

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

třída 4.A

Český jazyk a literatura - Školní seznam literárních děl pro školní rok 2016/2017

Nabídka nepovinných předmětů

 

 

Ve školním roce 2016/17 budou konat maturitní zkoušky žáci třídy:

Označení třídy

Obor dle RVP

Název dle ŠVP

4.A-PS

Stavebnictví    36-47-M/01

Pozemní stavitelství; Pozemní stavitelství a architektura

2.K-PS

Stavebnictví    36-47-M/01

Pozemní stavitelství – kombinované studium

Opravné zkoušky budou konat žáci oborů Stavebnictví (36-47-M/01), Stavební provoz 36-44-L/51, Stavební provoz (36-44-L/502) –v rámci třídy 4.A-PS.

 

Přihlášky k maturitní zkoušce

Přihlášku je nutné podat ředitelce školy do 1. 12. 2016.  Do 21. 12. 2016 škola předá žákovi Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Žák převzetí stvrdí podpisem Protokolu o předání výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Protokol je možné podepsat ve škole, nebo zaslat podepsaný v listinné podobě na adresu školy do  21.12.2016

 

Třída 4.A-PS

Obor Pozemní stavitelství  36-47-M/01

V rámci společné části maturitní zkoušky žáci povinně konají zkoušku z českého jazyka a literatury a mohou si zvolit mezi matematikou a anglickým jazykem.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

Obsahovými okruhy pro povinné zkoušky jsou:
 • Praktická zkouška z odborných předmětů CAD-projektování staveb, Projektování staveb, Betonové konstrukce (forma zkoušky: praktická zkouška, 2 dny, dle zadání)
 • Stavební konstrukce - posuzování stavebních konstrukcí předměty Stavební mechanika, Betonové konstrukce, Dřevěné a kovové konstrukce (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 15 minut.
 • Pozemní stavitelství (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 30 minut.

 

Obor Pozemní stavitelství a architektura 36-47-M/01

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

Obsahovými okruhy pro povinné zkoušky jsou:
 • Praktická zkouška z odborných předmětů, CAD-projektování staveb, Studie a projektování, Odborné kreslení a modelování (forma zkoušky: praktická zkouška, 2 dny v rozsahu 2x6 hodin tj. 2x360 min. dle zadání).
 • Architektura a dějiny umění (forma zkoušky – ústní zkouška před maturitní komisí). Zahrnuje učivo předmětů Architektura, Dějiny umění a architektury a Urbanismus a ochrana památek.
 • Pozemní stavitelství (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 30 minut.

 

Obor Stavební provoz 36-44-L/51, Stavební provoz 36-44-L/502

Profilová část se skládá z:
 • Praktické zkoušky - probíhá jako dvoudenní (2 x 360 minut) ověření praktických dovedností v rámci předmětu Projektování staveb, Praxe-projektování, CAD - projektování staveb. Žáci mají zadán jednoduchý nepodsklepený objekt.
 • Technologie (zahrnuje učivo předmětu Technologie a Technická zařízení budov). Doba přípravy je 30 minut.
 • Stavebního provozu (zahrnuje učivo předmětů Stavební provoz a Ekonomika). Doba přípravy je 15 minut.

 

 

Třída 2.K-PS

Obor Pozemní stavitelství - kombinované studium  36-47-M/01

Společnou část maturitní zkoušky žáci nekonají. Je uznaná na základě předchozího vzdělání.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

Obsahovými okruhy pro povinné zkoušky jsou:
 • Praktická zkouška z odborných předmětů CAD-projektování staveb, Projektování staveb, Betonové konstrukce (forma zkoušky: praktická zkouška, 2 dny, dle zadání)
 • Stavební konstrukce - posuzování stavebních konstrukcí předměty Stavební mechanika, Betonové konstrukce, Dřevěné a kovové konstrukce (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 15 minut.
 • Pozemní stavitelství (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 30 minut.

 

 

Volno k přípravě na maturitní zkoušky

Volno k přípravě na maturitní zkoušky je poskytnuto v následujících dnech:
 • 4.A-PS           27. 4. - 28. 4. 2017 a 17. 5. - 19. 5. 2017
 • 2.K-PS           26. 4. - 28. 4. 2017 a 15. 5. - 16. 5. 2017
Ukončení výuky
Žáci ukončují výuku dne:
 • 4.A-PS 25.4.2017
 • 2.K-PS 25.4.2017

 

 

Písemná část společné části maturitní části maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky  č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017 na tyto dny:

11. dubna 2017 (písemná práce z českého jazyka a literatury) a na pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017.

Podrobné zkušební schéma bude zveřejněno MŠMT do 15.1.2017.

 

 

Praktická maturitní zkouška

V oborech Pozemní stavitelství a Pozemní stavitelství – kombinované studium se koná praktická maturitní zkouška formou praktické práce z předmětů CAD, Projektování staveb, a betonové konstrukce  formou 2 denní zkoušky. Hodnocení provádí zadávající vyučující podle úrovně zpracování.

V oboru Pozemní stavitelství a architektura se koná praktická maturitní zkouška formou praktické práce z předmětů CAD, Projektování staveb, a Odborné kreslení a modelování  formou 2 denní zkoušky. Hodnocení provádí zadávající vyučující podle úrovně zpracování.

V oboru Stavební provoz  praktická probíhá jako dvoudenní (2 x 360 minut) ověření praktických dovedností v rámci předmětu Projektování staveb, Praxe-projektování, CAD - projektování staveb. Žáci mají zadán jednoduchý nepodsklepený objekt.

 

Okruhy k  praktické zkoušce byly stanoveny v září 2016.

Datum praktické zkoušky:

4.A-PS                        15. 5. - 16. 5. 2017
2.K-PS                        11. 5. - 12. 5. 2017    

 

Ústní část maturitní zkoušky

 Termíny  konání ústní části:

 • 4.A-PS 22. 5. - 26. 5. 2017
 • 2.K-PS 17. 5. - 19. 5. 2017

V rámci jednoho dne jsou maturanti rozděleni do dvou skupin. Jakmile jsou vyzkoušeni všichni žáci z dané skupiny, proběhne vyhlášení výsledků jejich zkoušek. Zahájení je vždy v 7:30  a v 13:40 (čas se může změnit v závislosti na průběhu předchozích zkoušek) v zasedací místnosti č.8. na vrátnici školy, kde probíhá též samotná maturitní zkouška.

Časový rozvrh bude upraven dle konečného seznamu žáků, kteří prospěli a budou připuštěni k ústní maturitní zkoušce, po klasifikační poradě za II. pololetí. Celá maturitní komise nastupuje vždy na slavností zahájení a ukončení.

Při zkoušce z českého jazyka a literatury v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu, v takovém případě losuje žák znovu. Příprava k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

Příprava k ústní zkoušce z cizího jazyka trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu.

Pro každou zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky bude zveřejněno 25-30 témat, ta jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období. Žák si 1 téma vylosuje. Příprava trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Výjimkou jsou zkoušky z předmětu Pozemní stavitelství (Stavebnictví) a Technologie (Stavební provoz), kde příprava trvá 30 minut.

 

Termíny pro opravné a náhradní maturitní zkoušky dle vyhlášky 177/2009 v termínu podzim 2017:

Podání přihlášek k maturitní zkoušce ředitelce školy                              do 25. 6. 2017

Podání přihlášek ředitelkou školy do CZVV                                              do 30. 6. 2017

Období konání zkoušek profilové části MZ                                           1. 9. - 20. 9.2017

Období konání ústních zkoušek společné části MZ                          11. 9. - 20. 9. 2017

Didaktické a písemné práce společné části MZ                                    1. 9. - 7. 9. 2017