Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Pro maturanty > Maturity jaro 2019

Maturity jaro 2019Od listopadu je možné přihlásit se k maturitní zkoušce konané v termínu jaro 2019.
Přihlášku je nutné podat do 1.12.2018.

V případě informací kontaktujte Mgr.Jiřího Kutinu (kutina@spsstavebni.cz)

 

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

třída 4.A

 

Český jazyk a literatura - Školní seznam literárních děl pro školní rok 2018/2019

Nabídka nepovinných předmětů

 

 

Ve školním roce 2018/19 budou konat maturitní zkoušky žáci třídy:

Označení třídy

Obor dle RVP

Název dle ŠVP

4.A-PS

Stavebnictví    36-47-M/01

Pozemní stavitelství; Pozemní stavitelství a architektura

Opravné zkoušky budou konat žáci oborů Stavebnictví (36-47-M/01,–v rámci třídy 4.A-PS.

 

Přihlášky k maturitní zkoušce

Přihlášku je nutné podat ředitelce školy do 3. 12. 2018.  Do 19. 12. 2018 škola předá žákovi Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Žák převzetí stvrdí podpisem Protokolu o předání výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Protokol je možné podepsat ve škole, nebo zaslat podepsaný v listinné podobě na adresu školy do  19.12.2019. Od 2.1.2019 se mohou žáci registrovat na výsledkový portál žáka. Nejdříve 1.3.2019 je možné předat pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

 

Třída 4.A-PS

Obor Pozemní stavitelství  36-47-M/01

V rámci společné části maturitní zkoušky žáci povinně konají zkoušku z českého jazyka a literatury a mohou si zvolit mezi matematikou a anglickým jazykem.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

Obsahovými okruhy pro povinné zkoušky jsou:

 • Praktická zkouška z odborných předmětů CAD-projektování staveb, Projektování staveb, Betonové konstrukce (forma zkoušky: praktická zkouška, 2 dny, dle zadání)
 • Stavební konstrukce - posuzování stavebních konstrukcí předměty Stavební mechanika, Betonové konstrukce, Dřevěné a kovové konstrukce (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 15 minut.
 • Pozemní stavitelství (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 30 minut.

Obor Pozemní stavitelství a architektura 36-47-M/01

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

Obsahovými okruhy pro povinné zkoušky jsou:

 • Praktická zkouška z odborných předmětů, CAD-projektování staveb, Studie a projektování, Odborné kreslení a modelování (forma zkoušky: praktická zkouška, 2 dny v rozsahu 2x6 hodin tj. 2x360 min. dle zadání).
 • Architektura a dějiny umění (forma zkoušky – ústní zkouška před maturitní komisí). Zahrnuje učivo předmětů Architektura, Dějiny umění a architektury a Urbanismus a ochrana památek.
 • Pozemní stavitelství (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 30 minut.

 

Obor Pozemní stavitelství - kombinované studium  36-47-M/01

Společnou část maturitní zkoušky žáci nekonají. Je uznaná na základě předchozího vzdělání.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

Obsahovými okruhy pro povinné zkoušky jsou:

 • Praktická zkouška z odborných předmětů CAD-projektování staveb, Projektování staveb, Betonové konstrukce (forma zkoušky: praktická zkouška, 2 dny, dle zadání)
 • Stavební konstrukce - posuzování stavebních konstrukcí předměty Stavební mechanika, Betonové konstrukce, Dřevěné a kovové konstrukce (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 15 minut.
 • Pozemní stavitelství (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 30 minut.

 

Volno k přípravě na maturitní zkoušky

Volno k přípravě na maturitní zkoušky je poskytnuto v následujících dnech:

 • 4.A-PS 29.4.-30.4.2019 a 15.5.-17.5.2019

Ukončení výuky

Žáci ukončují výuku dne:

 • 4.A-PS 26.4.2019

Klasifikační porada se bude konat dne:

 • 25.4.2019

 

Písemná část společné části maturitní části maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky  č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019 na tyto dny:

10. a 11., dubna 2019 (písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a na pracovní dny v období od 2. května 2019 do 10. května 2019.

Podrobné zkušební schéma bude zveřejněno MŠMT do 15.1.2019

 

Praktická maturitní zkouška

V oborech Pozemní stavitelství a Pozemní stavitelství – kombinované studium se koná praktická maturitní zkouška formou praktické práce z předmětů CAD, Projektování staveb, a betonové konstrukce  formou 2 denní zkoušky. Hodnocení provádí zadávající vyučující podle úrovně zpracování.

V oboru Pozemní stavitelství a architektura se koná praktická maturitní zkouška formou praktické práce z předmětů CAD, Projektování staveb, a Odborné kreslení a modelování  formou 2 denní zkoušky. Hodnocení provádí zadávající vyučující podle úrovně zpracování.

 

Okruhy k  praktické zkoušce byly stanoveny v září 2018.

Datum praktické zkoušky:

 • 4.A-PS 24.4-25.4.2019

 

Složení komisí pro praktickou maturitní zkoušku:

Třída: 4.A-PS

Předseda komise: Mgr. Jana Vidrmová

Místopředseda: Ing. Věra Drábková

Třídní učitel: Ing. Iva Řežábková

Zkoušející: Ing. Věra Drábková

Přísedící: Ing.arch. Veronika Švadlenková, Ing. Veronika Horáčková

 

Ústní část maturitní zkoušky

Termíny  konání ústní části:

 • A-PS 20.5.- 24.5.2019

V rámci jednoho dne jsou maturanti rozděleni do dvou skupin. Jakmile jsou vyzkoušeni všichni žáci z dané skupiny, proběhne vyhlášení výsledků jejich zkoušek. Zahájení je vždy v 7:30  a v 13:40 (čas se může změnit v závislosti na průběhu předchozích zkoušek) v učebně 317, kde probíhá též samotná maturitní zkouška.

Časový rozvrh bude upraven dle konečného seznamu žáků, kteří prospěli a budou připuštěni k ústní maturitní zkoušce, po klasifikační poradě za II. pololetí. Celá maturitní komise nastupuje vždy na slavností zahájení a ukončení.

Při zkoušce z českého jazyka a literatury v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu, v takovém případě losuje žák znovu. Příprava k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

Příprava k ústní zkoušce z cizího jazyka trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu.

Pro každou zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky bude zveřejněno 25-30 témat, ta jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období. Žák si 1 téma vylosuje. Příprava trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Výjimkou je zkouška z předmětu Pozemní stavitelství (Stavebnictví), kdy příprava trvá 30 minut.

 

 

Složení komisí ústní části maturitní zkoušky:

Třída: 4.A-PS

Předseda komise: Mgr. Jana Vidrmová

Místopředseda: Ing. Věra Drábková

Třídní učitel: Ing. I. Řežábková

Zkoušející ČJL: Mgr. Žaneta Ondrašíková

Přísedící ČJL: Mgr. Dagmar Válková

Zkoušející AJ: Mgr. Erika Kubelková

Přísedící AJ: Mgr. Eliška Filipová

Zkoušející POS: Ing. Jiří Rieger

Přísedící POS: Ing. Iva Řežábková

Zkoušející Stavební konstrukce: Ing. Věra Drábková

Přísedící Stavební konstrukce: Ing. Iva Řežábková

Zkoušející Architektura a dějiny umění: Ing. Iva Řežábková

Přísedící Architektura a dějiny umění: Mgr. Barbora Hlaváčová, Ing. Veronika Horáčková

 

Termíny pro opravné a náhradní maturitní zkoušky dle vyhlášky 177/2009 v termínu podzim 2019:

Podání přihlášek k maturitní zkoušce ředitelce školy                      do 25. 6. 2019

Podání přihlášek ředitelkou školy do CZVV                                     do 30. 6. 2019

Období konání zkoušek profilové části MZ                                      1. 9. - 20. 9.2019

Období konání ústních zkoušek společné části MZ                         1. 9. - 20. 9. 2019

Didaktické a písemné práce společné části MZ                              1. 9. - 10. 9. 2019

 

 

V Rybitví dne 4. 1. 2019

Zpracoval:      Mgr. Jiří Kutina, zástupce ředitelky pro teoretické vyučování

Schválil:          Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy 


Milé žákyně, milí žáci, hlasujte v soutěži TECHNOhrátek „Řemeslo doma“. Hlasujte již nyní na https://cs-cz.facebook.com/TECHNOhratky/ a podpořte výrobky našich žáků. Hlasovat můžete do pondělí 15. června do 12 hodin. Ceny budou jako vždy zajímavé.

Fulltextové vyhledávání