Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Pro maturanty > Maturity jaro 2020

Maturity jaro 2020 

HODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

od 5.11.2019 je možné podat přihlášku k maturitní zkoušce na termín jaro 2020.
V případě zájmu o přihlášení kontaktujte Mgr. Jiřího Kutinu.

 

Důležité termíny pro přihlašování:

  2. 12. 2019 - poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy
  2.  1.  2020 - registrace na výsledkový portál žáka.
15. 
1.  2020 - MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

Obor 36-44-L/51 Stavební provoz

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

třída 4.A

 

 

Nabídka povinných a nepovinných předmětů

Český jazyk a literatura - Školní seznam literárních děl pro školní rok 2019/2020

 

Ve školním roce 2019/20 budou konat maturitní zkoušky žáci třídy:

Označení třídy Obor dle RVP Název dle ŠVP
4.A – PS Stavebnictví    36-47-M/01 Pozemní stavitelství;
Pozemní stavitelství a architektura
2.K – PS Stavebnictví    36-47-M/01 Pozemní stavitelství a kombinované studium
Opravné zkoušky budou konat žáci oborů Stavebnictví (36-47-M/01)–v rámci třídy 4.A-PS.

 

Přihlášky k maturitní zkoušce

Přihlášku je nutné podat ředitelce školy do 2. 12. 2019Do 18. 12. 2019 škola předá žákovi Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Žák převzetí stvrdí podpisem Protokolu o předání výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Protokol je možné podepsat ve škole, nebo zaslat podepsaný v listinné podobě na adresu školy do 18.12.2019. Od 2.1.2020 se mohou žáci registrovat na výsledkový portál žáka. Od 2.1. do 15.1.2020 se žáci mohou přihlašovat přes Výsledkový portál žáka ke zkoušce Matematika+. Nejdříve 3.2.2020 je možné předat pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

 

Třída 4.A-PS

 Obor dle ŠVP  Pozemní stavitelství  36-47-M/01

V rámci společné části maturitní zkoušky žáci povinně konají zkoušku z českého jazyka a literatury a mohou si zvolit mezi matematikou a anglickým jazykem.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

Obsahovými okruhy pro povinné zkoušky jsou:

 • Praktická zkouška z odborných předmětů CAD-projektování staveb, Projektování staveb, Betonové konstrukce (forma zkoušky: praktická zkouška, 2 dny, v rozsahu 2x6 hodin tj. 2x360 min. dle zadání).
 • Stavební konstrukce - posuzování stavebních konstrukcí předměty Stavební mechanika, Betonové konstrukce, Dřevěné a kovové konstrukce (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 15 minut.
 • Pozemní stavitelství (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 30 minut.

 

Obor dle ŠVP Pozemní stavitelství a architektura 36-47-M/01

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

Obsahovými okruhy pro povinné zkoušky jsou:

 • Praktická zkouška z odborných předmětů, CAD-projektování staveb, Studie a projektování, Odborné kreslení a modelování (forma zkoušky: praktická zkouška, 2 dny v rozsahu 2x6 hodin tj. 2x360 min. dle zadání).
 • Architektura a dějiny umění (forma zkoušky: ústní zkouška před maturitní komisí). Zahrnuje učivo předmětů Architektura, Dějiny umění a architektury a Urbanismus a ochrana památek.
 • Pozemní stavitelství (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 30 minut.

 

Třída 2.K-PS

Obor Pozemní stavitelství - kombinované studium  36-47-M/01

Společnou část maturitní zkoušky žáci nekonají. Je uznaná na základě předchozího vzdělání.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

Obsahovými okruhy pro povinné zkoušky jsou:

 • Praktická zkouška z odborných předmětů CAD-projektování staveb, Projektování staveb, Betonové konstrukce (forma zkoušky: praktická zkouška, 2 dny, dle zadání)
 • Stavební konstrukce - posuzování stavebních konstrukcí předměty Stavební mechanika, Betonové konstrukce, Dřevěné a kovové konstrukce (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 15 minut.
 • Pozemní stavitelství (forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Doba přípravy je 30 minut.

 

Volno k přípravě na maturitní zkoušky

Volno k přípravě na maturitní zkoušky je poskytnuto v následujících dnech:

 • 2.K – PS                  28. 4. 2020, 14. -19. 5. 2020
 • 4.A – PS                    7. 4. 2020, 24. 4. 2020, 29. 4. 2020, 21. - 22. 5. 2020

 

Ukončení výuky

Žáci ukončují výuku dne:

 • 2.K – PS 30. 4. 2020
 • 4.A – PS 30. 4. 2020

Klasifikační porada se bude konat dne:

 • 2.K – PS 28. 4. 2020
 • 4.A – PS 28. 4. 2020

 

Písemná část společné části maturitní části maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky  č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na tyto dny:

8.
dubna 2020 (písemná práce z českého jazyka a literatury) a 30. dubna 2020 (cizí jazyk) a na pracovní dny v období od 2. května 2020 do 6. května 2020. Didaktický test z Matematiky+ se bude konat 6. - 7. 5. 2020.

Podrobné zkušební schéma bude zveřejněno MŠMT do 15. 1. 2020.

 

Praktická maturitní zkouška

V oborech Pozemní stavitelství a Pozemní stavitelství – kombinované studium se koná praktická maturitní zkouška formou praktické práce z předmětů CAD, Projektování staveb, a betonové konstrukce  formou 2 denní zkoušky. Hodnocení provádí zadávající vyučující podle úrovně zpracování.

V oboru Pozemní stavitelství a architektura se koná praktická maturitní zkouška formou praktické práce z předmětů CAD, Projektování staveb, a Odborné kreslení a modelování  formou 2 denní zkoušky. Hodnocení provádí zadávající vyučující podle úrovně zpracování.

Okruhy k  praktické zkoušce byly stanoveny v září 2019.

Pravidla hodnocení praktické zkoušky budou zveřejněny před konáním praktické zkoušky.

Datum praktické zkoušky:

 • 4.A-PS 27. 4. - 28. 4. 2020
 • 2.K-PS 29. 4. - 30. 4. 2020

 

Složení komisí pro praktickou maturitní zkoušku:

Třída: 4.A-PS

Předseda komise:      Mgr. Jana Vidrmová
Místopředseda:          Ing. Iva Řežábková
Třídní učitel:               Ing. Věra Drábková
Zkoušející:                  Ing. Věra Drábková
Přísedící:                    Ing. Veronika Horáčková

Třída: 2.K-PS

Předseda komise:      Ing. Marcela Sochová
Místopředseda:          Ing. Věra Drábková
Třídní učitel:                Ing. Jiří Rieger
Zkoušející:                  Ing. arch. Veronika Švadlenková
Přísedící:                    Ing. Věra Drábková


Ústní část maturitní zkoušky

Termíny  konání ústní části:

 • 2.K – PS 20. 5. - 22. 5. 2020
 • 4.A – PS 25. 5. - 29. 5. 2020

V rámci jednoho dne jsou maturanti rozděleni do dvou skupin. Jakmile jsou vyzkoušeni všichni žáci z dané skupiny, proběhne vyhlášení výsledků jejich zkoušek. Zahájení je vždy v 7:30  a v 13:40 (čas se může změnit v závislosti na průběhu předchozích zkoušek) v učebně 317, kde probíhá též samotná maturitní zkouška.

Časový rozvrh bude upraven dle konečného seznamu žáků, kteří prospěli a budou připuštěni k ústní maturitní zkoušce, po klasifikační poradě za II. pololetí. Celá maturitní komise nastupuje vždy na slavností zahájení a ukončení.

Při zkoušce z českého jazyka a literatury v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu, v takovém případě losuje žák znovu. Příprava k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

Příprava k ústní zkoušce z cizího jazyka trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu.

Pro každou zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky bude zveřejněno 25-30 témat, ta jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období. Žák si 1 téma vylosuje. Příprava trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Výjimkou je zkouška z předmětu Pozemní stavitelství (Stavebnictví), kdy příprava trvá 30 minut.

Příprava písemností                
místopředsedové maturitní komise, zástupce ředitelky pro teoretické vyučování  - 2 dny před zahájením MZ

Příprava maturitní místnosti              
třídní učitelé

Maturitní vysvědčení, protokoly        
třídní učitelé, zástupce ředitelky pro teoretické vyučování


Složení komisí ústní části maturitní zkoušky:

Třída: 4.A-PS

Předseda komise:                                            Mgr. Jana Vidrmová
Místopředseda:                                                Ing. I. Řežábková
Třídní učitel:                                                     Ing. Věra Drábková
Zkoušející ČJL:                                                Mgr. Žaneta Ondrašíková
Přísedící ČJL:                                                  Mgr. Jana Kabíčková
Zkoušející AJ:                                                  Mgr. Monika Tompos
Přísedící AJ:                                                    Mgr. Erika Kubelková
Zkoušející POS:                                              Ing. Jiří Rieger
Přísedící POS:                                                Ing. Iva Řežábková
Zkoušející Stavební konstrukce:                     Ing. Věra Drábková
Přísedící Stavební konstrukce:                       Ing. Iva Řežábková
Zkoušející Architektura a dějiny umění:          Ing.arch. Veronika Švadlenková
Přísedící Architektura a dějiny umění:            Mgr. Barbora Hlaváčová, Ing. Veronika Horáčková


Třída: 2.K-PS

Předseda komise:                                            Ing. Marcela Sochová
Místopředseda:                                                Ing. Věra Drábková
Třídní učitel:                                                     Ing. Jiří Rieger
Zkoušející POS:                                               Ing. Jiří Rieger
Přísedící POS:                                                 Ing. Iva Řežábková
Zkoušející Stavební konstrukce:                      Ing. Věra Drábková
Přísedící Stavební konstrukce:                        Ing. Iva Řežábková

 

Termíny pro opravné a náhradní maturitní zkoušky dle vyhlášky 177/2009 v termínu podzim 2020:

Podání přihlášek k maturitní zkoušce ředitelce školy                      do 25. 6. 2020
Podání přihlášek ředitelkou školy do CZVV                                     do 30. 6. 2020
Období konání zkoušek profilové části MZ                                      1. 9. - 20. 9.2020
Období konání ústních zkoušek společné části MZ                         1. 9. - 20. 9. 2020
Didaktické a písemné práce společné části MZ                               1. 9. - 10. 9. 2020

 

 

V Rybitví dne 11.12. 2019

Zpracoval:       Mgr. Jiří Kutina, zástupce ředitelky pro teoretické vyučování
Schvália:         Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy