Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Všechny projekty

Všechny projekty


Zobrazeno 11 položek
  • EU Peníze školám

    Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo podpůrnými kurzy, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

    Program
    Inovace ve vzdělávání na naší škole
    Trvání projektu
    2 roky
    Spolufinancováno
    6.3.2012 - 28.2.2014
    Realizátoři projektu
    pedagogičtí pracovníci teoretické výuky
    Rozpočet projektu
    1 585 550,- Kč

  • Chodím do práce v Pardubickém kraji

    Cílem projektu je vznik inovativní spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce v Pardubickém kraji. Realizací projektu bude podpořena individuální profesní příprava žáků s aktivní účastí zaměstnavatelů v odborném vzdělávání.


  • Leonardo da Vinci

    Cílem stáže bylo získání nových pracovních zkušeností v daném oboru, seznámení se s pracovním prostředím, pracovní morálkou, pracovními postupy v dané zemi.

    Program
    Na praxi k sousedům
    Trvání projektu
    průběžně
    Spolufinancováno
    Programem EU Leonardo da Vinci

  • Ověřením znalostí k lepší praxi

    Program
    Integrovaný regionální operační program
    Reg. č. projektu
    CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005904
    Trvání projektu
    1.5.2018 – 31.1.2019
    Rozpočet projektu
    917 537 ,- Kč

    Ověřením znalostí k lepší praxi
  • Rozvoj čtenářství, cizích jazyků

    Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

    Program
    OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    Reg. č. projektu
    CZ.1.07/1.1.00/56.1675
    Rozpočet projektu
    990 462,00 Kč

  • Spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů

    Cílem projektu byly odborné stáže u firem v Pardubickém kraji. Stáže proběhly ve dvou etapách. V první etapě se stáží zúčastnilo 15 učitelů odborného výcviku a ve druhé 15 učitelů teoretického vyučování. Stáž trvala 40 hodin.

    Realizátoři projektu
    15 učitelů odborného výcviku a 15 učitelů teoretického vyučování

  • Tablety do škol

    Cílem projektu „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání" je implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce.

    Program
    Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    Reg. č. projektu
    CZ.1.07/1.3.00/51.0002
    Trvání projektu
    1.10. 2014 – 31.7.2015
    Spolufinancováno
    Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR

  • UNIV 2 KRAJE

    Projekt chce významně přispět k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání (část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii celoživotního učení ČR (část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení).


  • UNIV 3

    Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

    Program
    UNIV 3
    Trvání projektu
    2 roky

  • Vzdělání a praxe pro život

    Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

    Program
    Vzdělání a praxe pro život
    Reg. č. projektu
    CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005666
    Trvání projektu
    1.9.2017 – 30.6.2019

  • Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech

    Cílem projektu je seznámení žáků základních škol s technickým vzděláváním.

    Program
    Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji
    Reg. č. projektu
    CZ.1.07/1.1.03/02.0044

Zobrazeno 11 položek

12. 1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

2.kolo přijímacího řízení do oboru s talentovou zkouškou - 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř - informace zde

předplatné do divadla

 

Fulltextové vyhledávání

Maturitní ples Stavebka vstupenky.jpg

Srdečně Vás zveme na reprezentační ples školy dne 18.1.2019 do sálu ATRIA PALÁCE PARDUBICE. Vstupenky lze objednat u slečny Kateřiny Vaškové, vaskovak@spsstavebni.cz.  Těšíme se na Vás!!!