Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Školní jídelna

Školní jídelna

 

Prohlížení jídelníčku a objednání stravy na www.strava.cz

Kód školní jídelny SPŠ stavební Pardubice je: 6000

Pro možnost objednávání stravy je nutno se zaregistrovat u vedoucí školní jídelny.

TELEFON VEDOUCÍ KUCHYNĚ, ODHLÁŠKY OBĚDŮ

+420 727 865 853
  +420 466 680 031

Přihláška ke stravování

Odhláška stravování

Řád školní jídelny

 

 

Informace o organizaci stravování
pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a žáci, zveřejňujeme informace o organizaci stravování na Střední průmyslové škole stavební Pardubice pro školní  rok 2021/2022.

 1.  Informace o placení stravování žáků ve školním roce 2021/2022

  Střední průmyslová škola stavební Pardubice bude ve školním roce 2021/2022 zajišťovat stravování ve školní jídelně následujícím způsobem:

  1. Zákonný zástupce (případně zletilý žák) vyplní „Přihlášku ke stravování“ a zašle ji zpět na adresu SPŠS Pardubice do 15. 7. 2021.
  2. Finanční částka za stravování bude placena převodním příkazem z účtu rodičů žáka nebo z účtu strávníka. Úhrady v hotovosti přijímáme pouze výjimečně a jsou možné pouze ze závažných důvodů.
  3. Prosíme, zaveďte si trvalý příkaz u svého bankovního ústavu k úhradě na 10 měsíců – první platbu zadejte na srpen 2021, poslední na květen 2022 ve prospěch účtu školy 
   35-4941490257/0100
   a) variabilní symbol bude tvořen následujícím způsobem:

   - Žáci SPŠ stavební, kteří nejsou ubytovaní a žáci SPŠ stavební, kteří jsou zároveň ubytovaní na domově mládeže budou mít jako v.s.
   číslo jednací, které jste obdrželi v rámci rozhodnutí o přijetí ke studiu (bez pomlčky a čísla následujícího) a rok
   příklad: č. j. ve tvaru SPŠS/145-3/2021, variabilní symbol: 1452021

   - Žáci jiných škol, kteří jsou ubytovaní na domově mládeže budou v.s.
   číslo jednací, které jste obdrželi v rámci sdělení o přijetí k ubytování (bez pomlčky a čísla následujícího) a rok
   příklad: č. j. SPŠS/148-3/2021, variabilní symbol: 1482021
   (podle tohoto symbolu bude prováděna kontrola úhrady a zajištěna možnost odběru stravy)

   Tento variabilní symbol zůstává po celou dobu Vašeho studia stejný!


   b) termín platby: k 20. dni předcházejícího měsíce, tj. k 20. 8. 2021 na září 2021
   c) částku k úhradě si vyberte z těchto možností:

   Žáci, kteří nejsou ubytovaní na DM
   oběd Kč 792,00
               

   Žáci ubytovaní na DM mohou volit z následujících možností

   celodenní stravování - snídaně vč. přesnídávky + oběd + svačina + večeře + druhá večeře Kč 2 662,00
   celodenní stravování bez svačiny a druhé večeře (snídaně vč. přesnídávky + oběd + večeře) Kč 2 090,00
   snídaně vč. přesnídávky + večeře Kč 1 298,00
   snídaně vč. přesnídávky + oběd Kč 1 408,00
   oběd + večeře Kč 1 474,00
   oběd Kč    792,00
   snídaně vč. přesnídávky Kč    616,00
   večeře Kč    682,00


   výpočet částky: cena daného jídla x 22 dnů

   ceny jídel: snídaně včetně přesnídávky Kč 28,00
     oběd Kč 36,00
     svačina  Kč 11,00
     večeře  Kč 31,00 
     druhá večeře Kč 15,00


   Vyrovnání za stravování bude provedeno 1x do roka. V druhé polovině července Vám vrátíme  přeplatky na Váš účet. Výjimečně lze na základě písemné žádosti vrátit přeplatky v hotovosti.

  Každou změnu údajů (včetně ukončení stravování) prosím zašlete písemně na adresu školy paní Martině Zadinové (vedoucí školní jídelny).

  Podrobnější informace získáte u vedoucí školní jídelny paní Martiny Zadinové – telefonní číslo 727 865 853, 466 680 031 nebo u Ing. Plechačové: telefonní číslo 702 286 663 nebo 466 680 029.

 2. Informace o organizaci stravování ve školním roce 2021/2022

  V den nástupu do školy bude přihlášenému žákovi prodán čip cca Kč 115,-. Prostřednictvím tohoto média je žák povinen se identifikovat při odběru.


  Žákovi, který bude přihlášen a zároveň škola obdrží platbu na stravu na měsíc září, bude povolen přístup k přihlašování stravy prostřednictvím internetu.


  Žák si volí stravu sám prostřednictvím internetu (na pondělí nejpozději v pátek do 10.00 hodin), případně v kanceláři ŠJ. Pro přihlášky a odhlášky stravy po internetu nahlásí žák své heslo (pro použití žáka), které mu umožní přístup do programu VIS.


  Odhlášení stravy:

  a) Oběd lze odhlásit do 6.30 hodin daného dne na telefonním čísle 727 865 853,
  b) Samostatně na základě internetového odhlášení do 10.00 hodin předchozího dne,
  c) V případě, že strava nebude odhlášena (např. z důvodu nemoci, praxe), bude započítána jako odebraná.
 3. Informace o přístupu na internet

 1. Strávník si otevře webové stránky: www.strava.cz
 2. Provede výběr zařízení: číslo pro naši školu je 6000
 3. Proběhne přihlášení uživatele:
  a) do první kolonky provede zapsání příjmení strávníka bez diakritiky,
  b) do druhé kolonky zapíše strávník zvolené heslo (uvedené na přihlášce) a odešle.
 4. Po odeslání bude strávníkovi zpřístupněna možnost objednání (musí být provedena úhrada stravy) - „objednání stravy“.
 5. Po objednání stravy (označeno zelenou „fajfkou“) dá strávník „odeslat“. Tímto pokynem se strava objedná a uloží.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SOBOTU 8.1.2022 9-12hodin

ZDE

Fulltextové vyhledávání